Είναι η πρώτη και μοναδική Περιφέρεια της χώρας που, ενώ διαθέτει άνω των 10 εκατ. ευρώ για την συντήρηση των σχολικών μονάδων,  βρίσκεται στο επίκεντρο στοχευμένων και καθοδηγούμενων επιθέσεων για να καλυφθούν οι ευθύνες των αρμοδίων, που είναι όλοι οι άλλοι, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε όσα ψευδή, συκοφαντικά και ανυπόστατα διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Κάσου και τις ευθύνες της Περιφέρειας, αποσαφηνίζει τα εξής:

  1. Οι δύο εργολαβίες του 2009 και του 2011, οι οποίες, σύμφωνα με δημοσίευμα ουδέποτε ολοκληρώθηκαν, αφορούν περιόδους προ της ανάληψης καθηκόντων της σημερινής περιφερειακής αρχής και όπως προκύπτει από τα αρχεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι δύο εργολαβίες ολοκληρώθηκαν κανονικά και παρελήφθη το φυσικό αντικείμενο των έργων.
  2. 2. Η ανταπόκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ήταν άμεση, όταν στις 4-5-2015 υπεβλήθη αίτημα από τον Δήμο Κάσου για την εκπόνηση μελέτης συντήρησης των σχολικών μονάδων, με την αποστολή μηχανικών οι οποίοι μετέβησαν στην Κάσο και διενήργησαν αυτοψίες σε όλες τις σχολικές μονάδες που ζητήθηκαν και κατέγραψαν τις φθορές και τις ανάγκες τους.

Με την ολοκλήρωση της αυτοψίας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έγγραφό της προς τον Δήμο Κάσου, στις 2-6-2015, έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για την λήψη μέτρων προστασίας των χρηστών του κτιρίου, δεδομένου ότι υπήρχαν φθορές των οποίων η αποκατάσταση προϋπέθετε την εκπόνηση της μελέτης στατικού ελέγχου και στατικής επάρκειας του κτιρίου.

agios mamas-kasos

Ταυτοχρόνως, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου Κάσου για την παροχή τεχνικής βοήθειας στην σύνταξη φακέλου για την εκπόνηση μελέτης διενέργειας στατικού ελέγχου και αποτίμησης της στατικής επάρκειας του σχολείου. Τα τεύχη δημοπράτησης παραδόθηκαν στον Δήμο Κάσου στις 30/10/2015, προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία του διαγωνισμού, ο οποίος, για λόγους που δεν αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (έλλειψη ενδιαφέροντος από μελετητές, επαναπροκήρυξη κλπ) ολοκληρώθηκε μόλις στις αρχές του περασμένου Αυγούστου.

  1. Είναι απολύτως σαφές από τα παραπάνω, ότι ουδεμία ολιγωρία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπήρξε, κάθε φορά που ζητήθηκε η παρέμβασή της και παρά το γεγονός ότι οι επεμβάσεις στις σχολικές μονάδες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Ωστόσο, παρέσχε κάθε δυνατή βοήθεια, ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας των μαθητών και των συνθηκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη και η μοναδική Περιφέρεια της χώρας, η οποία διαθέτει κονδύλι άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον των Ευρωπαϊκών πόρων, για επεμβάσεις αποκατάστασης των σχολικών μονάδων των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μέσω Προγραμματικών και Διαβαθμιδικών Συμβάσεων, ακριβώς επειδή οι επεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης των σχολικών μονάδων ΔΕΝ εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της

Είναι προφανές ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στο επίκεντρο στοχευμένων και καθοδηγούμενων επιθέσεων για να καλυφθούν οι ευθύνες των αρμοδίων, που είναι όλοι οι άλλοι, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.