Ορίστηκαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΠΑΠ (Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης Παιδείας) στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/10.

Συγκεκριμένα:

 1. Καλή Φιλιππούση Ρηγοπούλα – Δημοτική Σύμβουλος – Πρόεδρος του ΚΟΠΑΠ με
  αναπληρωτή τον Λυριστή Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο.
 2. Μανωλάκης Μιχαήλ – Δημοτικός Σύμβουλος (Αντιδήμαρχος) με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο (Αντιδήμαρχο) Ζανάκη Δημήτριο.
 3. Λύκος Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Τσέρκη Εμμανουήλ Δημοτικό Σύμβουλο.
 4. Χριστοδούλου Ηλίας Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον Διακονή Νικόλαο.
 5. Μαντικός Νικήτας με αναπληρώτρια την Ειρήνη Ρουσσάκη.
 6. Κάζου Παρασκευή με αναπληρώτρια την Σισαμή Έλλα.
 7. Παραγυιός Νικόλαος με αναπληρώτρια την Μουστακάκη Άννα.
 8. Λυριστή Ευδοξία με αναπληρώτρια την Κρητσιώτη Ανθή.
 9. Μελάς Εμμανουήλ Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης
 10. Κοντονικόλας Εμμανουήλ
 11. Πρωτόπαπας Μηνάς – Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κωνσταντινίδη – Δημοτικό Σύμβουλο
 12. Δήμαρχος Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Σταυριανό Σταύρο
 13. Μανωλάκης Θεοδόσιος – Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Μαγιάφη Παναγιώτη

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου