Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, συνήλθε εκτάκτως,
επειδή πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα του αιφνιδίου θανάτου της
συμπατριώτισσάς μας,

ΣΟΦΙΑΣ Γ. ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΥ
μητέρας του αγαπημένου μας αντιπρόεδρου Γιάννη Καραϊτιανού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν  α

Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης
Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στα Παροικιακά  Έντυπα

Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο