Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΝΕΩΝ προκηρύσσει έναν ακόμα διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα την αγαπημένη μας Κάρπαθο, με γενικό τίτλο, «ΜΝΗΜΕΣ».

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με μια έως και δέκα μαντινάδες, οι οποίες θα πρέπει να τηρούν το δεκαπεντασύλλαβο, ομοιοκατάληκτο στίχο. Πρέπει να είναι αδημοσίευτες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι διαμένοντες εντός και εκτός της Ελλάδος και συγγράφοντες στην ελληνική γλώσσα, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Τα έργα θα σταλούν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις (Manwlis Notaras, facebook) ή στο (manolisnotaras99@gmail.com). Τηλέφωνο επιβεβαίωσης καταχώρησης 6975766167.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με τα έργα τους να στείλουν και τα εξής προσωπικά τους στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e mail.

Η αξιολόγηση των μαντινάδων θα γίνει από πενταμελή επιτροπή καταξιωμένων συμπατριωτών της παροικίας μας. Κάθε συμμετοχή θα παίρνει ένα κωδικό και θα αποστέλλεται στην κριτική επιτροπή ανώνυμη, για το αδιάβλητο του διαγωνισμού.

Τα ονόματά της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν τη βραδιά της απονομής των βραβείων. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση ή άλλη διεκδίκηση.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ορίζεται η 31η Μαρτίου 2019.

Θα απονεμηθούν: χρηματικό έπαθλο στον πρώτο κατά σειρά δημιουργό, επίσης στον 1ο, 2ο και 3ο βραβείο (Πλακέτα της μαντινάδας-Δίπλωμα), καθώς και ένα λογοτεχνικό βιβλίο για τους (4ο, 5ο, 6ο).

Έπαινο θα παραλάβουν επιπλέον οι πρώτοι 10 διακριθέντες δημιουργοί. ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ βραβεύεται η καλύτερη συνολικά συμμετοχή.

Η τελετή της απονομής των βραβείων θα γίνει σε εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6980082317.

Είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τους όρους του διαγωνισμού και δέχονται την απόφαση της κριτικής επιτροπής.

Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσες πληρούν όλους τους όρους του διαγωνισμού.

ΤΟ Δ.Σ.