Φωτοστιγμές από το 24ο «Σεργιάνι στην Παράδοση». Ευχαριστούμε πολύ όλους
τους συμμετέχοντες. Εις το επανιδείν!

 #οόμιλοςμαςενώνει

#οόμιλοςμαςενώνει