Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης CLLD/ LEADER για έργα δημόσιου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ικανοποίησε το αίτημα της ΑΝΔΩ για διάθεση επιπλέον ποσού στα Δωδεκάνησα και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπου Κασίμη, διατίθενται επιπλέον 2,3 εκ. ευρώ ως υπερδέσμευση, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα CLLD/ LEADER όλες οι προτάσεις που κρίθηκαν παραδεκτές. Με την αύξηση του ποσού, προωθούνται για ένταξη και οι 24 προτάσεις (αρχικά ήταν 10), συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,8 εκ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 147% του αρχικά εγκεκριμένου.

Η απόφαση αυτή του Υπουργείου αποδεικνύει την άριστη συνεργασία με την ΑΝΔΩ, δείχνοντας για ακόμα μια φορά εμπιστοσύνη στη δυναμική της Δωδεκανήσου και στον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων από την εταιρεία μας. Επόμενος στόχος είναι η υποστήριξη των επενδυτών ώστε να υλοποιηθεί το σύνολο των έργων και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα Δωδεκάνησα.

Ευελπιστούμε σε μια ανάλογη επιτυχία και στην Πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα που ήδη έχει δημοσιοποιηθεί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής, την 10η Σεπτεμβρίου 2019.

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.

Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου Βασιλική
Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.