Οι Δωδεκανησιακοί σύλλογοι της Αμερικής, όπως και άλλοι ομογενειακοί, βοήθησαν τα νησιά τους κτίζοντας σχολεία και εκκλησίες, ανοίγοντας δρόμους, φροντίζοντας πηγές, δημιουργόντας γυμναστήρια, αποστέλοντας υγειονομικό υλικό και σχολικά εφόδια και πληρώνοντας μισθούς γιατρών και δασκάλων. Παράλληλα βοήθησαν δεινοπαθούντες συμπατριώτες που έμεναν στα νησιά και στην Αμερική.

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Αμερική (δεκαετία του 1930), οι Δωδεκανησιακοί σύλλογοι έδιναν στα μέλη τους επίδομα ανεργίας, ασθενείας, νοσοκομειακής περίθαλψης, ανάρρωσης και ταφής και αν κάποιος άπορος ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα του πλήρωναν τα ναύλα του.

Οι συλλογικη φιλανθρωπική δράση των συλλόγων δεν περιορίστικε στην Αμερική αλλά επεκτάθηκε και στα νησιά. Όταν τον 1933 τρομερός σεισμός κατέστρεψε την Κω, οι Κώοι της Αμερικής συγκέντρωσαν αρκετές χιλιάδες δολάρια για την ανακούφιση των θυμάτων. Το ίδιο έκαμαν και οι Ροδίτες, Χαλκήτες, Νισύριοι και Καστελλοριζιοί όταν άλλοι σεισμοί έπληξαν τα νησιά τους.

Όταν, στο διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χιλιάδες Δωδεκανήσιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα νησιά τους και πρόσφυγες κατέφυγαν στην Κύπρο, Παλαιστίνη και σ’ άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Καλυμνιακός σύλλογος Tarpon Springs συγκέντρωσε αρκετές χιλιάδες δολάρια για να ανακουφίσει τους συμπατριώτες του. Το ίδιο έκαμαν και οι Συμιακοί, Τήλιοι και Χαλκήτες. Την ίδια εποχή ο Καρπαθιακός σύλλογος ΚΕΠΑ συγκέντρωσε αρκετές χιλιάδες δολάρια για τα ορφανά της Καρπάθου που δημιούργησε ο πόλεμος.

Αμέσως μετά τον πόλεμο, οι Δωδεκανησιακοί σύλλογοι της Αμερικής, με την αποστολή χρημάτων, τροφίμων, ρουχισμού και φαρμάκων βοήθησαν απόρους και δεινοπαθούντες συμπατριώτες τους. Αυτή η συνήθεια έχει καθιερωθεί και κάθε χρόνο Χριστουγέννα και Πάσχα αρκετοί σύλλογοι ενισχύουν οικονομικά συμπατριώτες μας που μένουν στα νησιά.

Για μια δεκαετία (1955-65) ο Σύλλογος Λειψωτιών ανέλαβε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κατοίκων του νησιού. Η Κασιακή Αδελφότης έδωσε σύνταξη σε Κασιώτη που έμενε στην Ελλάδα και δεν είχε που την κεφαλή κλίνη. Ο Σύλλογος Πατμίων συντηρούσε λεπρό μέχρι του θανάτου στο λεπροκομείο της Σάμου. Ο Καλυμνιακός σύλλογος του Gary Indiana βοήθησε καρδιοπαθείς και άλλους ασθενείς νάρθουν στην Αμερική για να χειρουργηθούν. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα.

Το φιλανθρωπικό έργο των συλλόγων μας συνεχίζεται και σήμερα, ιδιαίτερα τώρα με την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Τον περασμένο χρόνο ο σύλλογος Κώων το “Γενέθλιο της Θεοτόκου” συγκέντρωσε το ποσό των 50.000 δολαρίων για να βοηθήσει δυο ασθενή παιδιά στην Κω. Τους τελευταίους μήνες, δυο φορές ο Συμαϊκός σύλλογος έδωσε από το ταμείο του και από δωρεές συγκέντωσε σεβαστό ποσό για να βοηθήσει σοβαρά ασθενούσα και άλλους απόρους στην Σύμη.

Επακόλουθο αυτής της φιλανθρωπικής διαδρομής των Δωδεκανησιακών συλλόγων υπήρξε η ανταπόκριση των συμπατριωτών μας στην έκκληση του Εθνικού Κήρυκα υπέρ δεινοπαθούντος συμπατριώτη μας στην Αμερική. Το ποσόν των $1000 ψήφισε η Καρπαθιακή Ομοσπονδία η οποία ανέλαβε την διεξαγωγή εράνου μεταξύ των συμπατριωτών μας. Ο Καρπαθιακός σύλλογος “Ομόνοια” ψήφισε $5.000 και ο έτερος Καρπαθιακός σύλλογος “Ποσειδών” ψήφισε $3.000 για τον ίδιο σκοπό και $3.000 για άλλο δεινοπαθούντα συμπατριώτη μας στην Ελλάδα. Εξ ίσου συγκινητική υπήρξε η ανταπόκριση της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας.