Προς τον Πρωθυπουργό Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Θα θέλαμε καταρχήν να σας συγχαρούμε για τα άμεσα, έγκαιρα και στοχευμένα μέτρα που λάβατε στον τομέα της Δημόσιας Υγείας για της προστασίας όλου του Ελληνικού λαού από την πανδημία του κορωνοϊού, τα οποία βελτιώνουν συνεχώς τη συγκριτική θέση της χώρας μας στην παγκόσμια κατάταξη για τα κρούσματα και τα θύματά του, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και στα αντίστοιχα ποσοστά.

Συγχαρητήρια σας αξίζουν επίσης σε εσάς και σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης για την τάχιστη νομοθέτηση των μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ένδειξη της βαθιάς γνώσης σας για τις πραγματικές ανάγκες τις οικονομίας μας και των άμεσων αντανακλαστικών σας.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, όπως καλά γνωρίζετε η οικονομία της Δωδεκανήσου βασίζεται αποκλειστικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, από τον οποίο εξαρτώνται τοπικά  όλοι οι υπόλοιποι βασικοί τομείς όπως της εστίασης, του χονδρεμπορίου τροφίμων, των τουριστικών καταστημάτων, των ελευθέρων επαγγελματιών, της οικοδομής κλπ.

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης. Πρόεδροσ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου

Απόδειξη αυτού είναι, ότι η Δωδεκάνησος :

Α) Το 2019 αντιπροσώπευε το 17% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων όλης της χώρας με 3,6 εκατομμύρια αφίξεις ξένων επισκεπτών, (πήγη : SETE).

Β) Στις 31/07/2019, από τα δημοσιευμένα στοιχεία του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ αντιπροσώπευε το 19% του ισοζυγίου νέων θέσεων εργασίας όλης της χώρας. (Έτος 2019: Ισοζύγιο θέσεων εργασίας Δωδεκανήσου 53.973, Ισοζύγιο θέσεων εργασίας Επικράτειας 281.775)

Για το λόγο αυτό μόλις αρθεί η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των ξενοδοχείων θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω οικονομική στήριξη τού ξενοδοχειακού κλάδου, προσαρμοσμένη ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση της επαναλειτουργίας τους και της πληρότητάς τους .

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που προτείνουμε ανά κατηγόρια είναι τα κάτωθι :

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α σε όλα τα Δωδεκάνησα.
 • Επαναφορά του ΦΠΑ της διαμονής των ξενοδοχείων στο 6% και προσαρμογή των υπόλοιπων συντελεστών ΦΠΑ του ξενοδοχειακών υπηρεσιών στα επίπεδα των ανταγωνιστικών χωρών.
 • Κατάργηση του φόρου διαμονής ή μετατροπή του σε ανταποδοτικό τοπικό φόρο.
 • Επέκταση έως τις 31/12/2020 για την εμπρόθεσμη πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών υπέρ Δ.Ο.Υ, για τόνωση της ρευστότητας και για να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Ρύθμιση των φορολογικών οφειλών που θα προκύψουν σε περισσότερες από 24 δόσεις με ευνοϊκό επιτόκιο.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 • Επιδότηση του μισθολογικού κόστους των εποχιακών ξενοδοχείων εφόσον έχουν χαμηλή πληρότητα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1545/85: «Ο  ΟΑΕΔ  μπορεί  να  επιδοτεί  ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση εργαζομένων  και κατά  την  περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους…… Με αποφάσεις   του  Υπουργού  Εργασίας,  που  εκδίδονται  μετά τη  γνώμη  του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ καθορίζονται  οι  επιχειρήσεις  που  θα επιδοτηθούν, οι  όροι,  οι  προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή των επιδοτήσεων, το ύψος της επιδότησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια….»

Τα προηγούμενα χρόνια οι Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονταν επιδοτούσαν τα εποχιακά ξενοδοχεία που συνεχίζουν να λειτουργούν από 1-Νοεμβρίου έως 28-Φεβρουαρίου, λαμβάνοντας ως ημερήσια επιχορήγηση το 1/25 της μηνιαίας επιδότησης ανεργίας για κάθε ημέρα απασχόλησης ενός εργαζόμενου.

Προτείνουμε λοιπόν, λόγω της παρούσας συγκυρίας, που ανέστειλε την λειτουργία και των εποχιακών ξενοδοχείων, η φετινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1545/85 να προβλέπει την επιχορήγηση του μισθολογικού κόστους των εποχιακών ξενοδοχείων για όλο το διάστημα της επαναλειτουργίας τους εφόσον έχουν χαμηλή πληρότητα.

 • Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων.

Προτείνουμε την νομοθέτηση προγράμματος επιχορήγησης των ασφαλιστικών  εισφορών των εποχιακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την προϋπόθεση της επαναπρόσληψης όλου του προσωπικού τους.

Παρόμοιο πρόγραμμα είχε εκδοθεί το 2010 με την ΚΥΑ 8653/318 (ΦΕΚ Β’ 1075 / 14-07-2010).

 • Συνέχιση του Επιδόματος ανεργίας όσων δεν επαναπροσληφθούν.

Να προβλεφθεί η συνέχιση της οικονομικής στήριξης όλων των εποχιακών εργαζομένων (όλων των επιχειρήσεων, ξενοδοχειακών και μη) σε περίπτωση που δεν επαναλειτουργήσει η εργοδότρια εταιρεία τους ή δεν επαναπροσληφθούν από την εργοδότρια εταιρεία τους λόγω μειωμένης δραστηριότητας.

Σε αυτούς τους ανέργους θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης:

Α) Η εξαίρεση τους από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 3986/2011 (Α΄152), διότι το φθινόπωρο του 2021 όταν θα αιτηθούν για επίδομα ανεργίας δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης της.

Β)  Ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέχρι 31/8/2021.

 • Επέκταση της εμπρόθεσμης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ του τρέχοντος έτος έως στις 31/12/2020, για τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την μην περαιτέρω επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ.
 • Ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών που θα προκύψουν έως 31/12/2020 σε περισσότερες από 24 δόσεις με ευνοϊκό επιτόκιο.
 • Αναστολή Υποχρέωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την υποβολή κάθε τροποποίησης ωραρίου.

Με σκοπό την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την αποφυγή  αδικαιολόγητων προστίμων από τις αλλαγές ωραρίων των εργαζομένων, προτείνουμε για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις την αναστολή για την φετινή χρονιά της υποχρέωσης να καταχωρούν προγενέστερα, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση.

ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Νομοθέτηση αναπτυξιακών διατάξεων με σκοπό τη διατήρηση της επενδυτικής δραστηριότητας στον τουριστικό τομέα.
 • Ενίσχυση της ρευστότητας των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μέσω παροχής χαμηλότοκων τραπεζικών δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών με 1 έτος περίοδο χάριτος, και με διαδικασίες fast track.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σε περίπτωση που τα εποχιακά ξενοδοχεία δεν στηριχθούν οικονομικά με διάφορα μέτρα όπως τα παραπάνω είναι αμφίβολη η επαναλειτουργία τους τη φετινή σεζόν. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν αναλύσεις πολλών εποχιακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, λόγω του περιορισμού των ημερών λειτουργίας τους (αισιόδοξο σενάριο 3-4μήνες) και της αμφίβολης πληρότητάς τους αφού, αν δεν ανοίξουν, θα έχουν μικρότερες ζημίες. Συν τοις άλλοις, υφίσταται υπαρκτός ο κίνδυνος, εφόσον δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί συγκεκριμένη θεραπεία για τη νόσο του COVID-19, να προκύψουν έντονα υγειονομικά προβλήματα με κρούσματα που μπορεί να εμφανιστούν εντός των εν λειτουργία καταλυμάτων των νησιών μας, με αρνητικές συνέπειες.

Τέλος, παρακαλούμε όπως θεωρήσετε όλες τις προτάσεις και τις απόψεις μας απόλυτα καλόπιστες, γιατί έχουν ως μοναδικό γνώμονα την απόλυτη στήριξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας και τη διασφάλιση του εισοδήματος και της μέγιστης απασχόλησης των εργαζομένων μας.

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης

Κοινοποίηση
Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

Κύριο Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κύριο Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Kύριο Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού
Κύριο Μάνο Κόνσολα, Υφυπουργό Τουρισμού
Κύρια Μίκα Ιατρίδη, Βουλευτή Δωδεκανήσου
Κύριο Ιωάννη Παππά, Βουλευτή Δωδεκανήσου
Κύριο Βασίλειο Υψηλάντη, Βουλευτή Δωδεκανήσου
Κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό, Βουλευτή Δωδεκανήσου
Κύριο Χατζημάρκο Γεώργιο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
Κύριο Αντώνιο Καμπουράκη, Δήμαρχο Ρόδου & Πρόεδρο ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου,
Κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος,
Κύριο Εμμανουήλ Μαρκόπουλο, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.
Κυρία Ντίνα Σβύνου, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Κω.