Την Τετάρτη 20/12, ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας κ. Γιάννης Φραγκούλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Καρπάθου κ. Κομνηνός Σακέλλης και το μέλος του ΔΣ της Δωδεκανησιακής Μέλισσας κ. Ισαβέλλα Τσαβαρή,  πραγματοποίησαν  ενημερωτική συνάντηση με τον συμπατριώτη μας Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Παππά.

Στη συνάντηση έγινε μια εμπεριστατωμένη αναφορά σε θέματα αρμοδιότητας του εν λόγω Υπουργείου, για τα οποία  δρομολογήθηκαν περαιτέρω ενέργειες. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν:

  • Η ανάγκη μείωσης του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ιδιαίτερα την περίοδο Οκτωβρίου – Μαΐου, με παράλληλη μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. καθώς και αλλαγή́ του τρόπου καταβολής του ποσού́ από́ την εφαρμογή́ του Μεταφορικού́ Ισοδυνάμου, δηλαδή́ συνυπολογισμός στην «πηγή́», όπως γινόταν αρχικά́ τουλάχιστον για τα καύσιμα. Ο σημερινός τρόπος καταβολής επιεικώς προσβάλει την αξιοπρέπεια και την νοημοσύνη του νησιώτη. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για την επέκταση εφαρμογής του Μεταφορικού́ Ισοδυνάμου και για τους συμπατριώτες των παροικιών μας, ενέργεια που θα τονώσει τις οικονομικές δραστηριότητες στα νησιά́ μας, ιδιαίτερα κατά́ την χειμερινή́ περίοδο.
  • Η ανάγκη τουλάχιστον εξασφάλισης άμεσης ανταπόκρισης των επιβατών που επιθυμούν να ταξιδέψουν από τα νησιά της Νότιας Δωδεκανήσου προς αυτά της Βόρειας και το αντίστροφο, με δεδομένη τη διακοπή των δρομολογίων, που συνδέει σήμερα όλα σχεδόν τα νησιά,  την 31/12.
  • Η ανάγκη συνέχισης εργασιών αναβάθμισης στα αεροδρόμια Καρπάθου (δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών, κλπ)   και Κάσου (επέκταση αεροδιαδρόμου, κλπ)
  • Λόγω της συνεχιζόμενης κατάργησης – συρρίκνωσης υπηρεσιών (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Γ.Α., Ι.Κ.Α., Δ.Ο.Υ., κ.λπ.), υπάρχει ανάγκη να σταματήσει η απομάκρυνση υπαλλήλων, όσων τουλάχιστον έχουν απομείνει. Παράλληλα, θα πρέπει το μοναδικό ΑΤΜ της όποιας τράπεζας υπάρχει σε ένα μικρό νησί, να μπορεί να παρέχει όλες τις υπηρεσίες και στους κατόχους καρτών και των λοιπών τραπεζών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλημα με κτήρια υπό́ εγκατάλειψη, όπως είναι αυτό́ που στεγαζόντουσαν οι υπηρεσίες του Ο.Τ.Ε. στην Κάσο, που χρήζει άμεσης επισκευής και κρίνεται επιεικώς επικίνδυνο.
  • Η ανάγκη διεύρυνσης αρμοδιοτήτων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ώστε οι υπερήλικοι, οι ασθενείς και γενικότερα τα άτομα με μειωμένες δυνατότητες χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας, να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μην αισθάνονται ότι έχουν τεθεί στο περιθώριο.
  • Η διοργάνωση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολίτικης, ημερίδας στο Ναυτικό́ Μουσείο το Σάββατο 24/2/2024 με θέμα «η Κασιώτικη Ναυτιλία 18ος – 21ος αιώνας», κατά την οποία θα αποδοθεί φόρος τιμής στους Κασιώτες καραβομαραγκούς και ναυτικούς αγωνιστές του 1821.
  • Επίσης, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της τεχνικής εκπαίδευσης των νέων στο αντικείμενο της ξυλοναυπηγικής τέχνης και στην  ίδρυση τεχνικής σχολής καραβομαραγκών και δημοτικού καρνάγιου στο νησί, την υλοποίηση των οποίων εξήγγειλε πρώτος στην Βουλή ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Παππάς.
  • Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου είναι διατεθειμένος για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του όλου εγχειρήματος σε μια προσπάθεια συγκράτησης της μεταναστευτικής ροής κυρίως της νεολαίας, ως συνέπεια της σοβαρότατης οικονομικής κρίσης που έπληξε την χώρα μας.
  • Παράλληλα, η λειτουργία της Σχολής θα είναι μια τόνωση για την τοπική́ οικονομία αυτού́ του απομακρυσμένου τόπου. Επιπλέον, η ίδρυση μιας τέτοιας σχολής και η προοπτική́ της επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης των νέων, θα δώσει κίνητρο και στην νεολαία των γειτονικών νησιών της Καρπάθου, της Ρόδου και της Κρήτης να ασχοληθούν με μια πανάρχαια τέχνη, που κινδυνεύει άμεσα με αφανισμό.

Μετά τη συνάντηση, υπήρξε μια αίσθηση ικανοποίησης από όλους τους παρευρισκόμενους και κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει η ανάλογη συνέχεια.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας