Με  την  παρούσα ανακοίνωση  θα  θέλαμε   να ενημερώσουμε  τους  πολίτες  τις  ΠΕ Καρπάθου  -Κάσου  ότι  από την   01-01-2017  ξεκίνησε  την  λειτουργία  του  ως εντελώς  αυτόνομη  υπηρεσία  το  Τμήμα  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  Καρπάθου. Έτσι  ικανοποιείται    ένα  πάγιο  αίτημα  των  πολιτών   της  Περιφερειακής  μας  ενότητας  που  ήταν  η  καλύτερη  και ταχύτερη εξυπηρέτηση  σε  θέματα  αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών  και  Επικοινωνιών.

Σε  μια  εποχή  που  υπάρχει  συρρίκνωση  των  υπηρεσιών  προς  τους πολίτες  της  Περιφερειακής  μας  Ενότητας  καταφέραμε  να αναβαθμίσουμε   τις Υπηρεσίες  που  προσφέρονται  από  το Επαρχείο  Καρπάθου  και  το Τμήμα Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  έτσι  ώστε  όλες  οι  υποθέσεις  να  διεκπεραιώνονται  άμεσα  και  χωρίς  να αποστέλλονται  στην  Ρόδο, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Επιγραμματικά  παρακάτω  αναφέρουμε  όλες  τις  λειτουργίες  του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών.

  1. ΑΔΕΙΕΣ  ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ

Α. Διενέργεια θεωρητικών  εξετάσεων  υποψηφίων  οδηγών  κάθε  Παρασκευή

Β. Διενέργεια  θεωρητικών  εξετάσεων για  ΠΕΙ  κάθε  Παρασκευή

Γ. Εκτύπωση  νέων  Δελτίων  Εξέτασης και Εκπαίδευσης υποψηφίων  οδηγών όλων των κατηγοριών

Δ. Διενέργεια  πρακτικών  εξετάσεων  υποψηφίων  οδηγών  με  την συνδρομή  ενός  υπαλλήλου  από  την  Δ/νση  Μεταφορών  και Επικοινωνιών  Ρόδου  όποτε  υπάρχει  ικανός  αριθμός  υποψηφίων οδηγών  προς εξέταση.

Ε. Διεκπεραίωση  όλων  των  διαδικασιών  που  σχετίζονται  με  την  ανανέωση  , εκτύπωση, αδειών  οδήγησης  από  το  τμήμα  μας  χωρίς  την  μεσολάβηση  της Ρόδου  . Ήδη  έχουμε  παραλάβει τον  σχετικό  εξοπλισμό.

ΣΤ. Τήρηση  αρχείου  αδειών   οδήγησης  από  το  2017  και  μετά  για όλες  τις  κινήσεις  που  σχετίζονται  με  τις  άδειες  οδήγησης.

  1.  ΑΔΕΙΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α. Ταξινομήσεις  οχημάτων  και  έκδοση  πινακίδων  και  άδειας  κυκλοφορίας για  νέα  οχήματα και  μεταχειρισμένα  οχήματα εισαγωγής  . Το  τμήμα  διαθέτει  στοκ  100  ζευγών  πινακίδων  για  επιβατηγά και  φορτηγά και  100  πινακίδων  για  δίκυκλα.

Β. Μεταβιβάσεις  κάθε  τύπου  οχήματος  ΕΙΧ , ΔΙΧ  ΦΙΧ

Γ.  Προσωρινές  ακινησίες  ΦΙΧ

Δ. Οριστικές  διαγραφές  όλων  των  τύπων  οχημάτων.

Γενικά  μπορούμε  να  ενημερώσουμε  ότι  διεκπεραιώνονται  όλες  οι  υποθέσεις  για  τα  οχήματα  ιδιωτικής  χρήσεως  και  δημοσίας  χρήσεως  οι  οποίες  θεωρούμαι  πλεονασμό  να  τις  αναφέρουμε ανλυτικά.

Το  Τμήμα  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  έχει  στην  αρμοδιότητα  του  τις  άδειες  λειτουργίας  α)  συνεργείων  αυτοκινήτων, β)  πλυντηρίων  αυτοκίνητων , γ)  φανοποιείων , δ)  πρατηρίων  υγρών  καυσίμων.

Παράλληλα  ενημερώνουμε  τους πολίτες  της Περιφερειακής  Ενότητας  Καρπάθου  ότι  ο  Έπαρχος  Καρπάθου  –  Κάσου  κ  Μηνατσής  Γιάννης  είχε  συνάντηση  εργασίας  με  τον  κ  Μπάρδο  Χρήστο  και  συζήτησαν  θέματα  που  αφορούν :

  1. Την δ/νση  και  λειτουργία  του  Τμήματος  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών του Επαρχείου  Καρπάθου  – Κάσου
  2. Την εξέλιξη  των  εργασιών  στο υπό  ανέγερση  νοσοκομείο.

Επίσης  επισκέφτηκαν  το  κτίριο  του  ΕΠΑΛ και  του Γυμνασίου  Καρπάθου  και  είχαν  συνάντηση  με  την  διευθύντρια  κ Βασίλα   την  οποία  και ενημέρωσαν  για  το  ποσό  των  200.000  ευρώ  τα  οποία  εγκρίθηκαν  από  την  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  για  την  εκπόνηση   των  απαραίτητων  μελετών  που  αφορούν  το  κτίριο.