Βασικά σημεία από τις εισηγήσεις του Νεκτάριου Σαντορινιού, βουλευτή Δωδεκανήσου και Τομεάρχη Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, σε τρεις συζητήσεις της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το ν/σ του Υπ. Δικαιοσύνης «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και “Ελληνικού Κτηματολογίου” – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις:

  • Το ιστορικό της προσπάθειας ενσωμάτωσης του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

«Το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου αποτέλεσε επί δεκαετίες το μοναδικό στη χώρα με κτηματολογικά διαγράμματα και καταγραφή επί χάρτου των περιουσιών των πολιτών. Ωστόσο, οι αβελτηρίες του παρελθόντος, το έχουν οδηγήσει να είναι το πλέον απαρχαιωμένο σε όλη την επικράτεια. Η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση του, και την ένταξη των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω, Λέρου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ξεκίνησε  από το 1995. Παρά ταύτα, μέχρι και το 2016 το εγχείρημα δεν είχε προχωρήσει. Το 2016, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, τα κατά τόπους ΤΕΕ και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Ρόδου και Κω, ξεκίνησε η προσπάθεια διαμόρφωσης του πλαισίου ενσωμάτωσης, η οποία αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα που έπρεπε να γεφυρώσει τις διαφορετικές φιλοσοφίες καταγραφής και κωδικοποίησης που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο συστήματα κτηματογράφησης».

  • Τα γενικόλογα άρθρα του νομοσχεδίου για το Κτηματολόγιο Δωδ/σου θα δημιουργήσουν νομικά και τεχνικά προβλήματαΤο πότε, πώς και από ποιους θα ολοκληρωθεί το εγχείρημα μετάπτωσης παραμένει ασαφές

«Σήμερα, συζητάμε για ένα νομοσχέδιο βασισμένο στους καρπούς του 2016. Είναι όμως προφανές ότι το παρόν σ/ν έχει αδυναμίες, έχει νομικά και τεχνικά προβλήματα που θα προκύψουν διότι δεν αντιμετωπίζονται, σε καμία περίπτωση με το γενικόλογο τρόπο που διατυπώνονται τα άρθρα. Το νομικό πλαίσιο που διαμορφώνεται, καθιερώνει τις αρχές, όμως το σύνολο των ουσιαστικών διαδικασιών για τη μετάπτωση παραπέμπονται -κατά την προσφιλή συνήθεια της Κυβέρνησης- σε Υπουργικές Αποφάσεις, και ακόμα χειρότερα σε αποφάσεις του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου». 

«Σημαντικό επίσης είναι, ότι πουθενά σε όλο το κείμενο του νομοσχεδίου δεν υπάρχει κάποια χρονική δέσμευση ως προς την καταληκτική ημερομηνία του εγχειρήματος μετάπτωσης. Είναι εμπαιγμός και σαφής ένδειξη παραδοχής ανεπάρκειας σχεδιασμού, το γεγονός ότι με αυτό το νομοσχέδιο ξεκινάει η μετάπτωση χωρίς να γνωρίζουμε πότε, πώς και από ποιους θα ολοκληρωθεί. 

  • Χιλιάδες οι εκκρεμείς υποθέσεις μεταγραφών ακινήτων με ευθύνη της Κυβέρνησης – Ζητάμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και όχι «ενοικιαζόμενα» στελέχη 

«Εντωμεταξύ, το γεγονός ότι και τα δύο Κτηματολογικά Γραφεία στα Δωδεκάνησα είναι τραγικά υποστελεχωμένα, έχει οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις μεταγραφών, γεγονός που  που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων στη Ρόδο, στην Κω, στη Λέρο».

«Επιπλέον, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, για ένα χρόνο περίπου το Κτηματολόγιο της Ρόδου ήταν κλειστό έχει οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό τις εκκρεμείς υποθέσεις που σήμερα υπολογίζονται περίπου σε 40.000. Είναι αδύνατο να προχωρήσει η μετάπτωση αν δεν ολοκληρωθεί το σύνολο των εκκρεμών μεταγραφών και θεωρώ ότι η σχετική πρόβλεψη του νόμου ουσιαστικά θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα».

«Οι εμβαλωματικές λύσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 11 για τη στελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων με συμβάσεις ή αποσπάσεις, δε μπορούν να απαντήσουν στα πιεστικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχουν επιδεινωθεί επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα συμβάλει στην ολοκλήρωση των εκκρεμών μεταγραφών». 

«Ωστόσο, επειδή είναι πιεστικός ο χρόνος θα μπορούσε να αποτελέσει μια προσωρινή λύση η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους και το ΤΟΕΒ Δωδεκανήσου για την εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων. Είναι μια πρόταση που θα εμπλέξει τους νομικούς και τεχνικούς της περιοχής που έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για τη γρήγορη διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεων.

  • Επείγουσα η ολοκλήρωση καθορισμού αιγιαλού/παραλίας και άλλες αποδόσεις ώστε να λυθούν χρόνια προβλήματα ιδιοκτητών ακινήτων στα Δωδεκάνησα 

«Μεταξύ των προβλημάτων που θα προκύψουν λόγω των ασαφών άρθρων του νομοσχεδίου για την συνόρθωση, και χρήζουν διευκρινήσεων,  είναι τα εξής: Τι θα γίνει στις περιπτώσεις όπου η ομορότητα ως προς τα κοινά όρια έχει διαταραχθεί ή σε ακίνητα με βακουφικά «βάρη». Τι θα γίνει σε περίπτωση αλλαγής εμβαδού που υπάρχει πιθανότητα να χαθεί η αρτιότητα ή σε περιπτώσεις διεκδικήσεις τρίτων (π.χ. υποθήκες σε τράπεζες). Αντίστοιχα, θα υπάρξουν σοβαρά ζητήματα στις αναλογούσες επιφάνειες σε κάθετες ή οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά και πιθανόν να υπάρξουν ζητήματα και με την περιουσία του δημοσίου, διότι ιδιαίτερα τα μεγάλα ακίνητα του δημοσίου στη Ρόδο δεν έχουν ατομικά διαγράμματα». 

«Απαιτείται, επομένως, μία σειρά παρεμβάσεων οι οποίες θα διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στο νέο κτηματολογικό υπόβαθρο, διασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία για τους πολίτες και, ταυτόχρονα, τη διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας από τυχόν καταπατήσεις».

«Στο ζήτημα των ιδιοκτητών ακινήτων της Δωδεκανήσου, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για σταδιακή κατάργηση του άρθρου 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, με ολοκλήρωση του καθορισμού αιγιαλού και παραλίας ανά περιοχή, απόδοση ΚΑΕΚ στις περιοχές αυτές μέχρι και την κτηματογραφημένη περιοχή, απόδοση του καθορισμού ως αγνώστου ιδιοκτήτη, για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να αποδείξουν τα ιστορικά τους δικαιώματα και, ιδιαίτερα, οι ιδιοκτήτες που έχουν δικαιώματα τεκμηριωμένα πριν το ’82.

Οι συγκεκριμένοι πολίτες  αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διότι «χρησιμοποιούνται» για να καλυφθούν και σημερινές περιπτώσεις αυθαιρέτων». 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ