Την υποχρέωση των πολιτών να αποστείλουν ταχυδρομικά τους φακέλους με τις αντιρρήσεις και τις αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, που υπέβαλαν ηλεκτρονικά για τη διόρθωση των δασικών χαρτών, επισημαίνει με ανακοίνωση της η διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου, Καίτη Μπαλατσούκα.

Μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας διαπιστώθηκε ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα, αλλά δεν έχουν παραληφθεί ταχυδρομικά, περί τις 2000 αντιρρήσεις και 500 αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.

«Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν τις υποβληθείσες εμπρόθεσμα αντιρρήσεις τους και τα εμπρόθεσμα υποβληθέντα αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, μαζί με όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά και να μας τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 11 Αυγούστου.

Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ή και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δασών στη Ρόδο.

Οι μεν αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ ) της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, στην ταχυδρομική διεύθυνση Γεωργίου Μαύρου 2, κτίριο Δ.Ο.Υ. περιοχή Ζέφυρος, 85132 Ρόδος, οι δε αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων απευθείας στην Δ/νση Δασών Δωδ/σου, Γεωργίου Μαύρου 2, κτίριο Δ.Ο.Υ. περιοχή Ζέφυρος, 85132 Ρόδος».

ertnews