Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, κατέθεσε πρόταση για την αξιοποίηση και διαμόρφωση του παλιού ιταλικού αεροδρομίου στην Κάλαθο για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού και δραστηριοτήτων του κλάδου Γενικής Αεροπορίας.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, Βουλευτής Δωδ/σου – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο ιταλικό αεροδρόμιο χωρίς κτιριακές εγκαταστάσεις με ένα διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης που μπορεί να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθεί ο αεροπορικός τουρισμός αλλά και ο αεραθλητισμός.

Όπως τονίζει ο Βουλευτής, η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει τουριστικές υποδομές και η προοπτική ανάπτυξης του αεροπορικού τουρισμού θα της δώσει νέα ώθηση, με την προσέγγιση μικρών αεροπλάνων.

Μάλιστα, ζητά η πρόταση του να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από την ειδική διυπουργική ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού,  με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού.

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η διαθέτει ήδη πάνω από 200 πεδία απογείωσης -προσγείωσης για δραστηριότητες που συνδέονται με την Γενική Αεροπορία και τον αεροπορικό τουρισμό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης του Μάνου Κόνσολα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022
Α.Π.: 7229/8.9.2022

 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κύριο Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση του παλιού ιταλικού αεροδρομίου στην Κάλαθο Ρόδου για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού»

Κύριοι Υπουργοί,

Ο αεροπορικός τουρισμός και ο αεραθλητισμός μπορούν να μετατραπούν σε νέα πεδία τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Η Ισπανία, μάλιστα, διαθέτει ήδη πάνω από 200 πεδία απογείωσης-προσγείωσης για δραστηριότητες που συνδέονται με την Γενική Αεροπορία και τον αεροπορικό τουρισμό.

Σχετικά πρόσφατα τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού ανακοίνωσαν τη σύσταση ειδικής διυπουργικής ομάδα εργασίας, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού.

Είναι δεδομένο ότι πέρα από τις πιλοτικές δράσεις που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε ορισμένα μικρά νησιά όπως η Αστυπάλαια, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια ή και να αξιοποιηθούν εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις στην κατεύθυνση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αεροπορικό τουρισμό και τη Γενική Αεροπορία.

Μία από αυτές βρίσκεται στην Κάλαθο στη Νότια Ρόδο. Πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο ιταλικό αεροδρόμιο χωρίς κτιριακές εγκαταστάσεις με ένα διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης που μπορεί να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθεί ο αεροπορικός τουρισμός αλλά και ο αεραθλητισμός.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει τουριστικές υποδομές και η προοπτική ανάπτυξης του αεροπορικού τουρισμού θα της δώσει νέα ώθηση, με την προσέγγιση μικρών αεροπλάνων

Η συγκεκριμένη προοπτική πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από τη διϋπουργική επιτροπή που έχει συσταθεί, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και άλλες υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Προτίθενται να εξετάσουν την προοπτική αξιοποίησης και διαμόρφωσης του παλιού ιταλικού αεροδρομίου στην Κάλαθο για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού και δραστηριοτήτων του κλάδου Γενικής Αεροπορίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου