ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Γραφείο Αντιδημάρχου Νίκου Προική, Kοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας                                                                        

              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                      

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Οι αιτήσεις διατίθενται από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρπάθου κατόπιν προ- συνεννόησης στον τηλεφωνικό αριθμό 2245360151. 

Μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνιμοι κάτοικοι Καρπάθου-  Έλληνες, Ευρωπαίοι πολίτες και αλλοδαποί με νόμιμα δελτία διαμονής. 

Οι αιτήσεις θα ελέγχονται ανά εξάμηνο.  

Εισοδηματικά κριτήρια:  

Μέλη  Οικογένειας

Ετήσιο εισόδημα

Ένα (1) άτομο

5.000 €

Δύο (2) άτομα 

6.000 €

Τρία (3) άτομα 

8.000 €

Τέσσερα (4) άτομα και άνω 

12.000 €

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

 • Τυποποιημένη Αίτηση (παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας (εφόσον υπάρχει και της/του συζύγου και των άλλων μελών της οικογένειας)
 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας
 • Φωτοτυπία Ε1
 • Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονέων
 • Αποδεικτικό Μόνιμης Κατοικίας (φωτοτυπία απόδειξης ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ κλπ στο όνομα του δικαιούχου)
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο (αν δεν υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ κλπ)
 • Φωτοτυπία Ιατρικής Γνωμάτευσης (αν υπάρχει)
 • Σε περίπτωση φοιτητών χρειάζεται και Βεβαίωση Φοίτησης
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων
 • Αν είναι συνταξιούχος με διακοπή σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής σύνταξης
 • Για όσους εργάζονται: Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (και των δύο συζύγων). 

                                                                          Ευχαριστούμε!