Στο τελευταίο δημοτικό Συμβούλιο μεγάλο μέρος της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης  αναλώθηκε στην επιχωμάτωση τμήματος  του Περιφερειακό της Ολύμπου.

Ολυμπος Καρπάθου. (Φωτό: Μανώλης Γ. Παραγιός)

Η συζήτηση  επικεντρώθηκε στην διαδικασία της μεταφοράς του οδοστρωτήρα  από υποψήφιο Δήμαρχο  και όχι στην ουσία  που είναι ότι ένας δρόμος, μήκους 1000 μ, που εξυπηρετεί μεγάλο μέρος των κατοίκων αλλά και την πρόσβαση στο Σχολικό συγκρότημα της Ολύμπου, 20 χρόνια μετα την διάνοιξή του, εξακολουθεί να παραμένει ένας επικίνδυνος χωματόδρομος.

Πριν  λίγες μέρες προτάθηκε η μεταφορά στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και  να δημοπρατηθεί άμεσα η ασφαλτόστρωσή του.  

Για να συγκεντρωθεί το ποσό  των 150.000 προτάθηκε να μεταφερθούν 105.000 ευρώ από άλλους κωδικούς που αφορούσαν την ΔΕ Ολύμπου και 54.000 από τις 280.000 που προβλέπονται για ασφαλτοστρώσεις της ΔΕ Καρπάθου.

Πιστεύαμε πως στο πλαίσιο  των προεκλογικών υποσχέσεων και της επιβαλλόμενης  συνοχής και αλληλεγγύης  η πρόταση θα γινόταν ομόφωνα αποδεκτή.  Κάναμε λάθος .  

Υπερίσχυσαν και πάλι τοπικιστικά κριτήρια.

Κατά  τον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καρπάθου, φίλου   κατά τον ίδιο της Ολύμπου,  η βελτίωση  του οδοστρώματος ασφαλτοστρωμένων δρόμων  της ΔΕ Καρπαθου προέχει της ασφαλτόστρωσης του εντός οικισμού χωματόδρομου της  ΔΕ Ολύμπου.

Προφανώς με αυτό το σκεπτικό δεν έγινε δεκτή η πρόταση  και   το θέμα  παραπέμφθηκε σε επόμενη αναμόρφωση  του προϋπολογισμού.

Επιλέχθηκε η πρόχειρη λύση της απλής ισοπεδωτικής στρώσης για την οποία  θα πληρωθούν  σε ιδιώτη μόνο για την μεταφορά του υλικού 5.000 ευρώ.

Ακόμη όμως και αν  οι διοικούντες δεν ήθελαν να  μεταφέρουν  μικρό μέρος της πίστωσης από τον κωδικό ασφαλτοστρώσεων  της ΔΕ Καρπάθου , θα μπορούσαν τουλάχιστον  να  εγκρίνουν την μεταφορά από ανενεργούς κωδικούς της ΔΕ  Ολύμπου στους   κωδικούς ασφαλτόστρωσης  των περιφερειακων της    Ολύμπου και Διαφανίου    37.000 ευρώ  στον καθένα   και  να προβούν  με  απευθείας ανάθεση στην  βελτίωση/διαμόρφωση τάφρου απορροής και  οδοστρωσία   των μικρών αυτών δρόμων  καθώς και στην  ασφαλτική προ επάλειψή τους,  ώστε και η κυκλοφορία  να γίνεται ασφαλέστερα και χωρίς σκόνη και  να ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωσή τους  το 2024. [ii]

Ελπίζουμε  το τοπικό Συμβούλιο Ολύμπου και ο χωρικός Αντιδήμαρχος Βόρειας Καρπάθου να προτείνουν  και ο  Δήμαρχος  και το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνουν,  κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , τουλάχιστον αυτήν την απλή  και πρακτική λύση , που είναι άμεσα υλοποιήσιμη.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Είναι γνωστό πως  τον  προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του 2023 δεν προβλέφθηκε κανένα ουσιαστικό έργο για την Δημοτική Ενότητα Ολύμπου με αποτέλεσμα  δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων.

Στα πλαίσια της επιβαλλόμενης συνοχής και δίκαιης κατανομής των επενδυτικών δαπανών προτείνουμε    την ενίσχυση του κωδικού 7323.0155 «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου»  με 150.000   ευρώ για την  ασφαλτόστρωση   του υπολειπόμενου τμήματος του περιφερειακού δημοτικού δρόμου της Ολύμπου  προς το σχολείο της Ολύμπου  μήκους 1000 μ. με αντίστοιχη μείωση των  ποσών που προβλέπονται στους παρακάτω κωδικούς  του προϋπολογισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6262.0017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συντήρηση – επισκευή γεωτρήσεων ΔΕ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2023: 25000€
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 0€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6262.0017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συντήρηση – επισκευή γεωτρήσεων ΔΕ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2023: 25.000€
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 0€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6275.0008
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εργασίες αποφράξεων φρεατίων λυμάτων κλπ ΔΕ Ολύμπου
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2023: 37.200€
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 7.200€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 7131.0006
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια αντλητικών μηχανημάτων ΔΕ Ολύμπου
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2023: 37.200€
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 7.200€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6662.0002
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών δρόμων πλατειών κλπ ΔΕ ΟΛΥΜΟΥ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2023: 37.200€
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 7.200€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 7323.002
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2023: 280.000€
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 235.000€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 7323.0155
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΕ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2023: 0€
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 150.000€ΣΣ

Σύμφωνα με την υπό δημοπράτηση μελέτη ασφαλτόστρωσης του δρόμου του Μερτώνα το τελικό κόστος υπόβασης συμπυκνωμένου  πάχους 0.10 μ., βάσης πάχους 0.10 μ και ασφαλτικής προεπάλειψης ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται σε 5,34 ευρώ ανά τ.μ. και το κόστος εκσκαφών σε έδαφος βραχώδες 13,40 ανά κ.μ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ