Στις 5 Απριλίου δημοσιοποιήθηκε  και αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)    για την  μελετώμενη   επέκταση του λιμανιού των Πηγαδιών στο Γαρόνησο  και την καθαίρεση του υφιστάμενου  κυματοθραύστη και καλούνται φορείς και ιδιώτες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών ήτοι μεχρι την 5η Μαΐου. Η  ΜΠΕ απεστάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο  του οποίου σύμφωνα με τον νόμο η γνωμοδότηση είναι υποχρεωτική .

Σχεδιάγραμμα της προωθούμενης λύσης Γιαμιν και των πλοίων που θα μπορεί να εξυπηρετεί.

Διαψεύδονται έτσι για μια ακόμη φορά οι υποστηρικτές της  λύσης Γιαμιν που υποστήριζαν ότι η μελέτη ήταν  ώριμη και έτοιμη για δημοπράτηση και ότι δεν έπρεπε να εξετασθεί άλλη λύση για να μη καθυστερήσει.  

Η αλήθεια είναι ότι  δεν υπήρχε και  ότι ακόμη δεν είναι ακόμη  ώριμη η μελέτη για την επέκταση του λιμανιού στο Γαρόνησο αφού σύμφωνα με  το  χρονοδιάγραμμα   που περιλαμβνεται στην ΜΠΕ (σελίδα 71   θα χρειαστούν τουλάχιστο άλλοι  εξι μήνες για την σύνταξη και έγκριση των οριστικών κατασκευαστικών μελετών.   Και αυτό είναι το ευμενέστερο σενάριο.

Η αλήθεια ήταν πως μόνο μια προκαταρτική μελέτη ΠΠΠΑ υπήρχε και  πως ο χρόνος που χρειαζόταν  για την  αλλαγή του φυσικού αντικειμένου  και να  μελετηθούν προκαταρτικά   και άλλες λύσεις ήταν  60 το πολύ μέρες  .  Και αυτό το γνώριζαν οι διοικούντες τον δήμο   αφου είχαν   υποβληθεί στο Δήμο έγγραφες προσφορές  από το 2015 και το 2018 δυό   μελετητικών γραφείων που προσφέρονταν να εκπονήσουν τις σχετικές προκαταρτικές μελέτες  μέσα σε 1-2 μήνες και με αμοιβή  μόλις 10-12.500 ευρώ

 Μόλις δυο μήνες χρειάζονταν για να φτάσει   στο  επίπεδο  ωριμότητας  της λύσης   Γιαμίν και  η εναλλακτική λύση που πρότειναν από το 2014 οι Καρπάθιοι πλοίαρχοι και από τις αρχές του 2019 η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου  και απεικονίζονται στις προσομοιώσεις που ακολουθούν.

Προσομοίωση της πρότασης της ΤΥ του ΛΤ και των Καρπαθίων Πλοιάρχων για την επέκταση του λιμανιού των Πηγαδίων

Προσομοίωση Εμπορικού κρηπιδώματος στο Βρόντη

Ακόμη στον φάκελο  του έργου υπήρχε  από το 2009 η προκαταρτική μελέτη  της εταιρείας ΡΟΝΓΚΑΝ   , που συμμετείχε στο διαγωνισμό για το Γαρόνησο,     η οποία τεχνικά είχε βαθμολογηθεί από την  αρμόδια επιτροπή  του διαγωνισμού ως καλύτερη σε σχέση με την λύση Γιαμίν αλλά δεν   επιλέχθηκε τότε   επειδή το κόστος  της ήταν 11 εκατομμύρια έναντι 4,5 εκατομμυρίων της αρχικής πρότασης Γιαμίν  που επιλέχθηκε για υλοποίηση.

Σχεδιαγραμμα εναλλακτικής λύσης για Γαρόνησο βασισμένη στη πρόταση ΡΟΓΚΑΝ

Τροποποίηση λύσης Γιαμιν σύμφωνα με πρόταση Ρογκαν

Το ερώτημα που  δεν απαντήθηκε  είναι  τώρα που ο προϋπολογισμός της προωθούμενης από το 2017  νεας πρότασης  του κ. Γιαμίν ανήλθε στα 10.5 εκατομμύρια   γιατί δεν συναξιολογήθηκε   ως εναλλακτική  για τον Γαρόνησο  και η  λύση ΡΟΝΓΚΑΝ ,  με την οποία,  χωρίς να καθαιρούνται τα υφιστάμενα λιμενικά έργα,  δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης   εξυπηρέτησης ενός κρουαζιερόπλοιου, ενός Ε/Γ /ΟΓ πλοίου της γραμμής και ενός εμπορικού    και   επιτυγχάνεται η ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου στο παραλιακό , που είναι το μοναδικό όφελος από την προτεινόμενη από τον μελετητή λύση.

  Ακόμη  το 2019 υπήρχε ανοικτή πρόσκληση Υπουργείου Εσωτερικών  για υποβολή προτάσεων   για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ     «σύνταξης /επικαιροποίησης τεχνικών μελετών, …..για την επέκταση, βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών  » με «Στόχο την  αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών  ώστε να διασφαλιστεί́ η επιλεξιμότητά τους σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027».  

Θα μπορoύσε κατά συνέπεια  να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η  κατασκευαστική μελέτη  εναλλακτικού κρηπιδώματος  στο Βρόντη, όπως είχε αποφασίσει   τον  Νοέμβριο του 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο   και  οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις   να αξιολογηθούν στα πλαίσια  της  ΜΠΕ  που θα εκπονούσε ο κ. Γιαμίν  εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Με αυτό τον τρόπο ήταν δυνατόν να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες τόσο για την επέκταση του λιμανιού όσο και για το κρηπίδωμα στο Βρόντη από το  2021 και να έχουν δημοπρατηθεί ήδη τα έργα τόσο για την επέκταση του λιμανιού όσο και για το κρηπίδωμα στο Βρόντη, εφόσον η Περιφέρεια είχε διαθέσιμα τα 10 εκατομμύρια, όπως διαβεβαίωνε τότε ο Περιφερειάρχης.
Δυστυχώς  χάθηκαν άσκοπα άλλα τρία χρόνια με τους υπεύθυνους να πιέζουν για την έγκριση της προωθούμενης προβληματικής λύσης.
Τώρα η ευθύνη επαναφέρεται και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ελπίζουμε να εμμείνει στην απόφαση που πήρε τον Δεκέμβριο του 2021 και να εκφράσει και πάλι την άποψη ότι δεν συμφωνεί με την καθαίρεση του κυματοθραύστη και την δημιουργία νέου λιμανιού στο Γαρόνησο στο οποίο δεν θα μπορεί να ελλιμενισθεί ούτε ένα μότορσιπ.

Κάποιοι από τους συμβούλους, που απέφυγαν τότε να παραστούν στην συνεδρίαση και να πάρουν θέση επί του θέματος μας δικαιολογούνται λέγοντας πως  δεν είναι ειδικοί. Δεν χρειάζεται όμως να είναι κάποιος ειδικός για να έχει άποψη  για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει για την πόλη και την Κάρπαθο η υλοποίηση της  προβληματικής λύσης Γιαμίν. Αρκεί απλή παρατήρηση των σχεδιαγραμμάτων που παρατίθενται παραπάνω και κοινός νους για να κρίνουν και θάρρος για να εκφράσουν με παρρησία την άποψή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο οφείλει να φέρει  ως κατεπείγον το θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν εκπνεύσει η ταχθείσα προθεσμία, που λήγει στις 4 Μαΐου.

Σημειώνεται ακόμη πως στην ΜΠΕ, που έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο,  ( ΠΕΤ 2302914722)   έχει περιληφθεί και αξιολόγηση της μελετης ανάπλασης του παραλιακού δρόμου στην οποία προβλέπεται στο στένεμα του δρόμου στα 5 μέτρα, τοποθέτηση αγάλματος του Ποσειδώνα στον παραλιακό κάτω  από το σιντριβάνι και η δημιουργία παιδικής χαράς στο λιμάνι στην προκυμαία κοντά στο λιμεναρχείο.

Δεν γνωρίζουμε αν η μελέτη του παραλιακού πεζόδρομου  έχει εγκριθεί από το λιμενικό ταμείο   το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την χερσαία ζώνη του λιμανιού και αν το λιμεναρχείο Καρπάθου  και το Υπουργείο Ναυτιλίας συμφωνούν  για δημιουργία παιδικής χαράς στα παραλιακά κρηπιδώματα  του λιμανιού.
Εμείς έχουμε την άποψη πως θα πρέπει οι φυσικοί ογκόλιθοι   προστασίας του παραλιακού να αναιρεθούν και να κρηπιδωθεί σε όλο το μήκος του με απορροφητικούς   τεχνικούς ογκολίθους  για την πρυμνοδέτηση μικρών σκαφών.

Όμως τον πρώτο λόγο εν προκειμένω τον έχουν οι Σύμβουλοι της Κοινότητας,  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  αλλά και οι φορείς του νησιού που οφείλουν να διατυπώσουν την  θέση τους  για τις προτεινόμενες παρεμβασεις.

Η σιωπή σημαίνει συναίνεση και συμφωνία. 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ