Δεν εξετάσθηκε  η λύση που πρότεινε το 2019 και υιοθέτησε  το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου με την απόφαση του  της 18η Δεκεμβρίου 2021.

Η Λύση  ΓΙΑΜΙΝ που εγκρίθηκε!

Η λύση  της ΤΥ του Λ.Ταμείου 2019 για τα έργα επέκτασης του λιμανιού

Δεν συνεξετάσθηκε  ούτε και η πολύ καλύτερη  λύση που πρότεινε   το 2009 η μελετητική ομάδα ΡΟΝΓΚΑΝ  για το Γαρόνησο   που, χωρίς να καταστρέφει τον κυματοθραύστη επιτρέπει ταυτόχρονη εξυπηρέτηση Ε/Γ Ο/Γ πλοίου  γραμμής , κρουαζιερόπλοιου 200 μ. και Φ/Γ και στα εσωτερικά  κρηπιδώματα (σς. Παρατίθεται επικαιροποιημένη στο ίδιο  υποβάθρο  με την πρόταση  ΓΙΑΜΙΝ  για συγκριτική αξιολόγησή τους και από τους άσχετους  περί τα λιμενικά  που απλά  διαθέτουν τον κοινόν νουν και γνωρίζουν τις καιρικές συνθήκες της Καρπάθου).

Επικαιροποιημένη λύση ΡΟΝΓΚΑΝ για το Γααρόνησο ίσου προϋπολογισμού με λύση ΓΙΑΜΙΝ

 

Εικόνα 3Επικαιροποιημένη λύση ΡΟΝΓΚΑΝ για το Γαρόνησο ίσου προϋπολογισμού με λύση ΓΙΑΜΙΝ

 ΥΓ

Συμπωματικά την ίδια συνεδρίαση  της ΕΣΑΛ εγκρίθηκε η ΜΠΕ  για την επέκτασης του προβλήτα    στο ΚΑΜΑΡΙ   ΚΩ που κατασκευάστηκε ύστερα από  εισήγηση μου  το 1989, κυρίως για την  εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων  αλλά και ως εναλλακτική θέση πρυμνοδέτησης  Ε/Γ Ο/Γ.

Καμάρι Κω, όπως είναι σήμερα!

Χρησιμοποιήθηκε  για την εξυπηρέτηση των πλοίων της Γραμμής  μετά το σεισμό  της Κω. Τώρα  επεκτείνεται  και αναβαθμίζεται  σε προβλήτα πολλαπλής χρησιμότητας    με δυνατότητα παραβολής και ενός μικρού κρουαζιερόπλοιου.

Στο Καμάρι, Κω, σχεδιάζουν επέκταση της εναλλακτικής λιμενικής εγκατάστασης.

Στην Κάρπαθο την αρνούνται.