Σήμερα, συζητιέται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η αποδοχή της προμελέτης και έκθεσης ΠΠΠΑ του κ. Γιαμίν για κατασκευή νέου λιμένα Οχληρών στην Παραλία της Αγίας Κάρας προϋπολογισμού 7,3 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με αυτήν για την παραβολή των πλοίων προβλέπεται η κατασκευή προβλήτας 150 και για την προστασία της  η κατασκευή «αποσπώμενου κυματοθραύστη 150 μ  όπως φαίνεται στην  παρακάτω προσομοίωση.

Εικόνα 1. Προτεινόμενη από τον μελετητή λύση στην παραλία Αγιας Κάρας

Είναι γνωστό πως  η παραλία της Αγίας Κάρας, που προεπιλέχθηκε  από το Δήμαρχο για το νέο λιμάνι, βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου.

Ο μελετητής όφειλε  ως εκ τούτου πριν προχωρήσει στην εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης να  ζητήσει την  σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής Υπηρεσίας χωρίς την οποία είναι αδύνατη η αδειοδότηση του έργου.

Αντί  αυτού προτείνει να εξετασθεί η άποψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο επόμενο στάδιο της ΜΠΕ, που εξ όσων δεν συμφωνεί  για την κατασκευή  λιμενικού έργου στην συγκεκριμένη θέση.

Κατά συνέπεια αν η ΟΕ αποδεχθεί την μελέτη θα πληρωθούν από το Δήμο 37.000 για την προμελέτη ενός έργου που είναι βέβαιο πως  δεν θα υλοποιηθεί.

Πέρα αυτού ο μελετητής δεν εξετάζει, όπως δεοντολογικά όφειλε, ως εναλλακτική, την λύση που πρότεινε από το 2019  η Τεχνική Υπηρεσία του λιμενικού ταμείου και υιοθετήθηκε  από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο στις 18/12/2021, στην Βόρεια βραχώδη ακτή του Βρόντη που βρίσκεται εκτός αρχαιολογικού χώρου και για την οποία  υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εικόνα 2. Εναλλακτική λύση  με βαση την επικαιροποιημένη προταση της ΤΥ του ΛΤ για το Βρόντη.

Με την λύση που εικονόζεται παραπάνω με μικρότερο κόστος  κατασκευάζονται κρηπιδώματα υπερδιπλάσιου μήκους που  επιτρέπουν την ταυτόχρονη παραβολή ενός εμπορικού πλοίου μήκους 100μ, την πρυμνοδετήσει ενός Δεξαμενόπλοιου ή Φ/Γ οχηματαγωγού και την πρυμνοπλαγιοδέτηση ενός επιβατηγού  πλοίου μήκους άνω των 200μ..

Επιπρόσθετα το  κρηπίδωμα θα μπορεί να επεκταθεί ανατολικά κατά μήκος της ακτής αν οι συνθήκες το επιβάλουν.

Αντί αυτής της απλής και οικονομικής λύσης παρουσιάζει ως εναλλακτική μια απαράδεκτη κατά την άποψη μας λύση κόστους 7,8 εκατομμυρίων, που προβλέπει την κατασκευή ενός κρηπιδώματος μήκους 150μ και «αποσπόμενου» κυματοθραύστη μήκους 150 μ., που απλά αυξάνει το κόστος του έργου χωρίς ουσιαστική προστασία του κρηπιδώματος από τους ανατολικούς και ΝΑ κυματισμούς που προβάλλουν την περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα και περιορίζει τον χώρο ελιγμών που μειώνει το μέγεθος των πλοίων που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν στην λιμενική εγκατάσταση στα 130 μ.

Εικόνα 3. Προτεινόμενη εναλλακτική από τον μελετητή λύση στην βόρεια ακτή του Βρόντη

Ελπίζουμε πως τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής, με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και της Καρπάθου, δεν θα εγκρίνουν την παραλαβή και πληρωμή της μελέτης και θα ζητήσουν να μελετηθεί ως εναλλακτική την λύση που από το 2019 πρότεινε η αρμόδια Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου, όπως εικονίζεται παραπάνω.

Σε αντίθετη περίπτωση θα κινδυνεύσουν να κατηγορηθούν ως συνεργοί  για απιστία.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ