Ο Αθλητικός Σύλλογος Μεσοχωρίου Καρπάθου, πληροφορεί τα Μέλη του, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από την τελευταία Γενική Συνέλευση, που έγινε στις 13/09/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Δ.Σ
1. Παραγυιός Νικόλαος του Κων. Πρόεδρος
2. Χαροκόπος Βασίλειος του Νικ. Αντιπρόεδρος
3. Βασιλειάδης Βάσσος του Εμμ. Γεν. Γραμματέας
4. Σακέλλης Ιωάννης του Νικ. Ταμίας
5. Κουρουμπλάκης Βασίλειος του Μιχ. Μέλος
6. Λύκος Κων/νος του Νικ. Μέλος
7. Λύκος Νικόλαος του Γεωργ. Μέλος
8. Νοταράς Βασίλειος του Γεωργ. Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος
1. Ρείσης Γεώργιος του Ευστ.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νικ. Παραγυιός Β. Βασιλειάδης