Μετά την επικύρωση των Αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου της 16ης Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57459/21.11.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κατά την 1η συνεδρίαση του στις 27 Νοεμβρίου 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσέρκης Ηλίας, Εσωτερική Παθολογία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλωνάρης Μάριος, Ορθοπαιδική & Τραυματιολογία

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βολονάκης Μιχαήλ, Πνευμονολογία -Φυματιολογία

ΤΑΜΙΑΣ: Γεωργανάς Μάριος΄ Επεμβατική Ακτινολογία

ΜΕΛΗ: Ζερβός Άγγελος, Νεφρολογία

Καραγιάννης Ανδρέας, Ορθοπαιδική & Τραυματιολογία

Λαζαράτος Σπυρίδων, Γαστρεντερολογία

Μυροφόρου Ιωάννης, Γενική & Οικογενειακή Ιατρική

Οικονόμου Νικόλαος, Γενική & Οικογενειακή Ιατρική

Παπαπαναγιώτου Νικόλαος, Ακτινολογία

Πιζήμολα Μαρία, Δερματολογία – Αφροδισιολογία

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (2022-2026) (Ν. 4512/2018 άρθρο 308).

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος   

Ηλίας Ι. Τσέρκης  

Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχαήλ Ν. Βολονάκης