Νέο Δ.Σ. στον Αθλητικό Σύλλογο Μενετών.

H νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμανστικού Αθλητικού Συλλόγου Μενετών «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: ΜΙΧΑΗΛ Η. ΛΥΤΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΕΒΔΑΛΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΕΒΔΑΛΗΣ
Ταμίας: ΠΑΝΤΕΛΗΣ Θ. ΤΣΙΑΒΕΛΗΣ
Μέλη: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΔΙΑΚΟΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΣΠΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΚΗΣ