Την 14/12/23, συγκροτήθηκε σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών – Πειραιώς, που προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Δεκεμβρίου 2023, όπως παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση και πρόοδο της Δωδεκανησιακής παροικίας  και για την επίλυση των προβλημάτων των νησιών μας, μαζί με τα Δωδεκανησιακά Σωματεία της παροικίας μας και σε συνεργασία με τις  Ομοσπονδίες των Δωδεκανησίων της Αμερικής και της Ρόδου.

Ευχή όλων των μελών του είναι να υπάρχει αλληλεγγύη με όλους τους Δωδεκανησιακούς φορείς και κυρίως με τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.