Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας:

Μετά τις εκλογές της Κυριακής 21/2/2016 για το σχηματισμό Δ.Σ. και την επικύρωση από το Πρωτοδικείο Ρόδου του σχετικού πρακτικού έχουμε από σήμερα Κυριακή 22/5/2016 το νέο μας Δ.Σ.

Γεώργιος Νισύριος, Πρόεδρος
Γεώργιος Μάρκου, Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Μακρής, Γραμματέας
Ζωή Χαροκόπου, Ταμίας
Μιχαήλ Ν. Τσαγκάρης, Μέλος
Καλλιόπη Λαδή, Μέλος
Ευδοξία Χριστοδουλάκη, Μέλος

256

Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει στις 21/2/2018. Το Δ.Σ. θα συνεδριάζει τακτικά την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και έκτακτα όποτε απαιτηθεί. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η παράδοση-παραλαβή από το προηγούμενο Δ.Σ. και τη Διοικούσα Επιτροπή που το διαδέχτηκε των βιβλίων του Συλλόγου.

Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκε για την Τετάρτη 25/5//2016 για τον προγραμματισμό του έργου του.

Ευχαριστούμε θερμά το δικηγόρο Ιωάννη Χριστοδουλάκη, ο οποίος έκανε για λογαριασμό του Συλλόγου όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες αφιλοκερδώς.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία, την καλή πίστη, θέληση και βοήθεια όλων, ατομικά και συλλογικά, για το καλό του Απερίου και της Καρπάθου με σεβασμό στις καταστατικές μας αρχές.

Το Δ.Σ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΠΕΡΙΟΥ