ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Τα ονόματα των νέων Αντιδημάρχων ανακοίνωσε στις 5/32017 ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προεδρείου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

Α. Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων του Δήμου Καρπάθου o Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ Τούμα Γεώργιος

Β. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σπανός Μιχαήλ

Γ. Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Έλληνας Μηνάς

Δ. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – καθαριότητας και Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου ο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσέρκη Εμμανουήλ

ΝEO ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ.
Πρόεδρος: Γεώργιος Νισύριος
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δήμαρχος
Γραμματέας: Σοφία Σακέλλη

ΕNTETAΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Με στόχο την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Καρπάθου, ανακοινώθηκαν τα ονόματα εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με σχετικές αποφάσεις από το Γραφείο Δημάρχου :

1. Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα δημοσίων σχέσεων του Δήμου, την εποπτεία εκδηλώσεων, τοπικών εορτών, εθνικών επετείων και πολιτιστικών δράσεων, δράσεων νεολαίας, εθελοντισμού και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» η δημοτική σύμβουλος δ. Φωτεινή Φράγκου.

2. Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Τουρισμού και για θέματα δημοσίων σχέσεων του Δήμου με την καρπαθιακή παροικία στο Ν. Αττικής, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μιχαήλ Λυτός.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου