Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Mάνος Κόνσολας προχώρησε σήμερα, 15 Ιουνίου 2021, σε νέα παρέμβαση προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ.Στάση, ζητώντας να ξεκαθαριστεί άμεσα και επίσημα η σύγχυση που δημιουργήθηκε για τα κριτήρια εντοπιότητας στις προσλήψεις της επιχείρησης στη Ρόδο.

Ο κ.Κόνσολας αναφέρει ότι η φημολογία, σύμφωνα με την οποία το κριτήριο της εντοπιότητας ουσιαστικά τίθεται τελευταίο, έχει προκαλέσει σύγχυση και αναστάτωση.

Τονίζοντας ότι «οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται» , ο κ.Κόνσολας παρουσιάζει τεκμηριωμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, στην προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου, που εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2020, πρώτο στα κριτήρια κατάταξης είναι το κριτήριο της εντοπιότητας.

Για του λόγου το αληθές, ο κ.Κόνσολας απέστειλε αντίγραφο της προκήρυξης.

«Οι πολίτες της Νότιας Ρόδου δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από το να ισχύσει για τις προκηρύξεις στελέχωσης του εργοστασίου, ότι ίσχυσε και για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, το πρώτο κριτήριο στους πίνακες κατάταξης να είναι η εντοπιότητα».

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ.Κόνσολα.

Ρόδος, 14 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣ:

Αξιότιμο Κύριο

Γιώργο Στάσση,

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 3 Απριλίου με επιστολή μου σας είχα θέσει το ζήτημα του σεβασμού και της τήρησης των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η ΔΕΗ για την μοριοδότηση της εντοπιότητας στις προσλήψεις για τους κατοίκους της Νότιας Ρόδου, ως αντιστάθμισμα για την κατασκευή του εργοστασίου στην περιοχή.

Στις 10 Μαΐου σε επικοινωνία που είχατε μαζί μου, με ενημερώσατε ότι στις προκηρύξεις που θα υπάρξουν για τη στελέχωση του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο θα συμπεριληφθεί και το κριτήριο της εντοπιότητας.

Το τελευταίο διάστημα, υπάρχει έντονη φημολογία ότι το κριτήριο της εντοπιότητας ουσιαστικά τίθεται τελευταίο και δεν συνιστά αποφασιστικό παράγοντα.

Εκτιμώ ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται.

Οι πολίτες της Νότιας Ρόδου δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από το να ισχύσει για τις προκηρύξεις στελέχωσης του εργοστασίου, ό, τι ίσχυσε για την προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου, που εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή πριν από 6 περίπου μήνες.

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη, σε ό, τι αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων προβλέπονταν τα εξής:

«Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης, με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.λ.π.).

2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας).

3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα(κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτεροκριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση».

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι το πρώτο κριτήριο για την κατάταξη στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η εντοπιότητα.

Συνεπώς, ζητούμε να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση και για την προκήρυξη που θα εκδοθεί για τις προσλήψεις στη Ρόδο.

Σας αποστέλλω αντίγραφο της προκήρυξης αν και είμαι βέβαιος ότι την γνωρίζετε.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα για να μην αιωρούνται εντυπώσεις.

Με εκτίμηση

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου