Ο πρόεδρος της τ.κ. ‘Οθους Καρπ;άθου κ. Μιχάλης Χαψής, σας προσκαλεί σε ανοιχτή ενημέρωση, την Τετάρτη 17/8/2022, και ώρα 19.00, στο μέγαρο διασκεδάσεων Όθους, με θέμα τα προβλήματα υποδομών και καθημερινότητας του ‘Οθους. 

Όθος, Κάρπαθος. Φωτό: Περικλής Λαγωνικός

Θα ακολουθήσει διάλογος με τους τοπικούς φορείς του ‘Οθους (σύλλογοι, εκκλ. Επιτροπή, ομάδες πολιτών κτλ) σε προτάσεις των, επί βασικών θεμάτων ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της κοινότητας.

Ο πρόεδρος της τ.κ. ‘Οθους

Μιχαήλ Χαψής