Κατόπιν αιτήματος της ΑΠΕΚ υπογεγραμμένο από τους 7 Δημοτικούς Συμβούλους της με θέμα “Ενημέρωση -Ψήφισμα για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Νοσοκομείο Καρπάθου”, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Μανωλάκης προσκάλεσε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 7-4-2022.

Ο Δήμαρχος δεν παρέστει επικαλούμενος και με επιστολή του ότι θα απουσίαζε εκτός Καρπάθου.