Στις 18 Ιουλίου 2018   υποβλήθηκε από 40 Πηγαδιώτες  υπόμνημα προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του  Δ.Σ. Καρπάθου με το οποίο  αφού επεσήμαναν τα μειονεκτήματα της τελευταίας πρότασης του μελετητή για το νέο λιμάνι Καρπάθου στο Γααρόνησο και για να μη χαθεί και πάλι άσκοπα χρόνος περιμένοντας την  δημοσίευση των πρακτικών της ΕΣΑΛ της 31η Μαΐου που, όπως δημοσιοποιήθηκε δια της «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ» ανέβαλε την λήψη απόφασης επί  του θέματος πρότειναν:

Α. Να ζητήσει ο Δήμος από το Λ. Ταμείο να εξετάσει την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων, να την κοστολογήσει και να την αξιολογήσει συγκριτικά με την λύση του μελετητή.

Β. Σε περίπτωση που το Λ.Τ. δήλωνε αδυναμία λόγω φόρτου εργασίας να ικανοποιήσει το παραπάνω αίτημα να ανατεθεί με απευθείας ανάθεση από τον Δήμο σε ιδιώτη μελετητή να μελετήσει  προκαταρκτικά την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων μέσα σε 30 μέρες από σύμφωνα με έγγραφη προσφορά που έχει υποβληθεί από τον περασμένο Ιανουάριο και να περιληφθεί ως εναλλακτική λύση στην αναθεωρημένη έκθεση που θα υποβληθεί στην ΕΣΑΛ ,
ώστε να εγκρίνει χωρίς άλλη καθυστέρηση την βέλτιστη για την Κάρπαθο λύση.

Αν και το αίτημα έπρεπε να συζητηθεί , σύμφωνα με το Κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.  εντός 30 ημέρων από της υποβολής του ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γ.Νισύριος στις 20 Αυγούστου απάντησε ότι «ο Δήμαρχος θα ενημερώσει το Δ.Σ. όταν αποσταλεί στο Δήμο η απόφαση της ΕΣΑΛ».

Ύστερα από αυτό 7 σύμβουλοι (πέντε της πλειοψηφίας και δύο της μειοψηφίας) με αίτησή τους ζήτησαν την σύγκληση του Δ.Σ. για συζήτηση της αίτησης των δημοτών σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν3852/10 με μοναδικό θέμα την συζήτηση της αίτησης των Δημοτών.

Φαίνεται όμως πως η ανοικτή συζήτηση του σημαντικού για την Κάρπαθο θέματος φοβίζει και έτσι με πρόταση του Δημάρχου που έθεσε ως κατεπείγον θέμα να μη συζητηθούν οι με την αιτιολογία ότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί τα πρακτικά της ΕΣΑΛ ματαιώθηκε η συζήτηση με την σύμφωνη γνώμη  του επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Χανιώτη και του ανεξάρτητου ΔΣ και υποψηφίου Δημάρχου κ. Τσαμπουνιεράκη.

Έτσι χάθηκε η ευκαιρία για  πληρέστερη ενημέρωση των Δημοτών για τα σοβαρά μειονεκτήματα της λύσης που προτείνει ο μελετητής και τα πλεονεκτήματα της ολοκληρωμένης λύσης  που προτείνουν οι Καρπάθιοι Πλοίαρχοι.

Η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ” θέλοντας να συμβάλει για μια ακόμη φορά στην ενημέρωση των αναγνωστών της για το θέμα  παραθέτει ως έχει το  από 18/7/18 Υπόμνημα των Δημοτών και  την από 20/8/2018 αίτηση των επτά δημοτικών συμβούλων και περιμένει απάντηση στο ερώτημα:
“Σε τι θα έβλαπτε η συζήτηση του υπομνήματος των Δημοτών και η αποδοχή της πρότασής τους να ζητηθεί από το Λιμενικό Ταμείο να εξετάσει την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων, να την κοστολογήσει και να την αξιολογήσει συγκριτικά με την πρόταση του μελετητή.”

Κάρπαθος  20-8- 2018

Προς τον κ.Πρόεδρο του Δ.Σ. Καρπάθου
Κοιν: κ. Δήμαρχο Καρπάθου

Θέμα: Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67 παραγρ 2  του Ν. 3852/2010.

Κύριε πρόεδρε,

Μετά την δημοσιοποίηση και της νέας απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), που δεν ενέκρινε και πάλι και την νέα πρόταση της CNWAY (κ. Γιαμίν) και ανέβαλε την απόφασή του για το θέμα παρακαλούμε όπως  συγκαλέσετε  σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ 2 του 3852/10  με αποκλειστικό θέμα την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 18 Ιουλίου 2018  υπομνήματος – αίτησης   δημοτών  για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου  της Μελέτης επέκτασης Λιμένα Καρπάθου και εξέταση/μελέτη της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων που περιλαμβάνει:

α. Την επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 120-150μ , την κατασκευή κρηπιδώματος στην ανατολική πλευρά του Γααρόνησου όπως πρόβλεπε και το ΓΠΣ της πόλης του 1986 και επιπρόσθετα την κατασκευή κρηπιδώματος 200 μ στην βόρεια ακτή του Βρόντη που καλύπτει και την ανάγκη εκφόρτωσης των οχληρών και επικινδύνων φορτίων όπως αποφασίσαμε  με την 229/2017/24/11/2017 απόφασή μας.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να κληθούν να  παραστούν  στην ίδια συνεδρίαση  ο μελετητής για να παρουσιάσει τυχόν βελτιώσεις που προτίθεται να εισηγηθεί για την μείωση των επιπτώσεων από την κυματική διαταραχή, που αναπόφευκτα θα προκαλέσει στο ανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης η καθαίρεση του  σημερινού κυματοθραύστη  καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών (τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν.Α. και Λιμενικού Ταμείου Ν.Δ.) και εκπρόσωπος των Καρπαθίων πλοιάρχων για την παρουσίαση των θέσεων τους επί των προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων   για την πληρέστερη ενημέρωση μας ώστε στην συνέχεια να αποφασίσουμε ποια από τις προτεινόμενες λύσεις εξυπηρετεί  αντικειμενικά πληρέστερα και μακροπρόθεσμα τις ανάγκες της Καρπάθου και να ζητήσουμε από το λιμενικό Ταμείο   και την Περιφέρεια να την υιοθετήσουν και να την περιλάβουν στην έκθεση του ΠΠΠΑ για να εγκριθεί από την ΕΣΑΛ για να  λυθεί οριστικά και χωρίς άλλες  καθυστερήσεις το σημαντικό αυτό για την Κάρπαθο θέμα  γενικού ενδιαφέροντος.

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

Γιάννης Κοσμάς,Μανώλης Σαίτης, Γ.Πρωτόπαπας,Γ.Δήμαρχος, Κ.Πρωτόπαπας, Μαρίας Χριστοδουλου,  Μην.Έλληνας.

Κάρπαθος 18 /7/2018
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς τον κ Πρόεδρο Δ.Σ Καρπάθου
Κοιν: κ. Δήμαρχο Καρπάθου και Δημοτικούς Συμβούλους Καρπάθου

Θέμα: Μελέτη επέκτασης Λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου

1.Είναι γνωστό πως από το 2006 ξεκίνησε από τον Δήμο η προσπάθεια εκπόνησης μελέτης για δημιουργία νέου λιμανιού στο Γααρόνησο με την δικαιολογία ότι αυτό προβλέπεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης, παρά τις ενστάσεις του Λ.Ταμείου και πλοιάρχων που έκριναν ότι η θέση δεν ήταν η καταλληλότερη λόγω των φυσικών κινδύνων που την περιβάλλουν.

Μετά την μη έγκριση από την ΕΣΑΛ και της τελευταίας προβληματικής και πάλι λύσης που πρότεινε ο μελετητής για κατασκευή νέου λιμανιού στο Γααρόνησο από την ΕΣΑΛ θεωρούμε πως επιβάλλεται το Δημοτικό Συμβούλιο, να επανεκτιμήσει τα δεδομένα, να αποφασίσει και να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την μελέτη εναλλακτικών λύσεων με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον όλα της Καρπάθου,λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση της κατ’ όνομα επέκτασης του λιμένα δεν ήταν προϊόν μελέτης για την επιλογή της καταλληλότερης θέσης αλλά προτάθηκε από την ΤΥ. του Δήμου με το αιτιολογικό ότι δεν έπρεπε να αλλάξει η θέση του λιμανιού που καθορίζεται από το σχέδιο Πόλης των Πηγαδίων του 1971 και το ΓΙΕ του 1986.

2. Επειδή η λύση που παρουσιάσθηκε πριν από ένα χρόνο , προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να λύνει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα θα έχει σαν συνέπεια την αχρήστευση του σημερινού λιμανιού για την δημιουργία του νέου στο Γααρόνησο που όπως αποδεικνύεται από το διάγραμμα του μελετητή θα είναι μικρότερης δυναμικότητας από το σημερινό.

Πρόταση CNWAY κ. Γιαμιν

3. Επειδή και η νέα πρότασή του μελετητή παρουσιάζει τα παρατιθέμενα παρακάτω σοβαρά και οφθαλμοφανή μειονεκτήματα.  Συγκεκριμένα:

α.Τα εξωτερικά κρηπιδώματα προσβάλλονται από τους ίδιους ανέμους και κυματισμούς όπως και ο σημερινός προβλήτας και με ισχυρούς βόρειους και ΒΑ ανέμους θα υπερκαλύπτονται από αυτούς.

β. Με την κατεδάφιση του σημερινού λιμενοβραχίονα για δημιουργία νέας εισόδου στο λιμάνι μηδενίζεται η προστασία του ανατολικού τμήματος της λιμενολεκάνης από τους Βόρειους και βορειοανατολικούς κυματισμούς και αχρηστεύονται τα ανατολικά κρηπιδώματα και το μικρό αλιευτικό καταφύγιο.

γ. Με βόρειους και ανατολικούς κυματισμούς με την εισδοχή και τις ανακλάσεις των κυμάτων στο ανατολικό κρηπίδωμα και τον εσωτερικό μικρό προβλήτα θα δημιουργείται σοβαρή κυματική διαταραχή σε ολόκληρη την λιμενολεκάνη.

δ. Τα νέα εσωτερικά κρηπιδώματα που προβλέπεται να κατασκευασθούν απλά αντικαθιστούν τα αχρηστευόμενα και παράλληλα μειώνεται το μήκος των πλοίων που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν σε αυτά.

ε. Λόγω της διάταξης των έργων και των φυσικών κινδύνων που τα περιβάλλουν, το λιμάνι δεν μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον.

ζ. Δεν δίνεται λύση στο οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη στην έξοδο του λιμανιού και που με την αύξηση της αναμενόμενης κίνησης θα καταστεί ακόμη οξύτερο.

η. Η παραβολή ακόμη και του μικρού κρουαζιερόπλοιου μήκους 165 μ θα είναι δυνατή μόνο τις μέρες που δεν προβλέπεται να προσεγγίσουν στο λιμάνι πλοία γραμμής.

θ. Δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός χρήσεως των κρηπιδωμάτων και είναι δυσχερής η λήψη μέτρων ασφαλείας.

ι. Το μήκος των ΕΓ Ο/Γ’ πλοίων που θα μπορούν να πρυμνοδετούν εξωτερικά στο νέο κρηπίδωμα περιορίζεται στα 200 μ. λόγω περιορισμένου κύκλου.

στ. H εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων και εκρηκτικών θα εξακολουθήσει να γίνεται και πάλι παράνομα κοντά στην πόλη.

4. Επειδή θεωρούμε οι μεσομακροπρόθεσμες ανάγκες της Καρπάθου καλύπτονται πλήρως με τον συνολικό σχεδιασμό που υποστηρίζουν οι Καρπάθιοι Πλοίαρχοι και όπως εκτιμούμε και η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών και η οποία συμπίπτει στα βασικά της σημεία και με την θέση της Τ.Υ.του Λιμενικού Ταμείου.

Προτεινόμενες Βελτιώσεις λιμανιου.

Προτεινόμενες Βελτιώσεις λιμανιου.

Επειδή με τα προτεινόμενα έργα στο λιμάνι σύμφωνα με την εναλλακτικό προγραμματικό σχεδιασμό προστατεύεται πλήρως ολόκληρη η λιμενολεκάνη από τους κυματισμούς, υπερδιπλασιάζονται τα κρηπιδώματα του λιμανιού και με την κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 200μ. στο Βρόντη αποσυμφορείται στο σύνολό της η πόλη, και όχι μόνο τα 400 μ της παραλιακής, από την κίνηση των οχημάτων προς και από τα εμπορικά πλοία.

Επειδή βασικές υποδομές, όπως είναι το λιμάνι για ένα νησί, πρέπει να σχεδιάζονται και να μελετώνται με πληρότητα και με στόχο τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αξίας τους σε σχέση με το κόστος κατασκευής και να επιλέγονται οι λύσεις που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα και εξυπηρετούν όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες.

Επειδή το θέμα του Λιμανιού της Καρπάθου και της ανάγκης δημιουργίας κατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του νησιού μας.

Επειδή το προβλεπόμενο από την εναλλακτική λύση των Καρπαθίων Πλοιάρχων κρηπίδωμα στο Βρόντη καλύπτει πλήρως και την απαίτηση που έθεσε, ομόφωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη κατασκευής κρηπιδώματος οχληρών και επικινδύνων φορτίων.

Επειδή σύμφωνα με έγγραφη προσφορά αποδεδειγμένα αξιόπιστου μελετητικού Γραφείου για την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης σύμφωνα με την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων απαιτούνται 10000 ευρώ και 30 μέρες από την ανάθεσή της.

Επειδή το έργο όπως σχεδιάζεται από τον μελετητή παρά το σημαντικό κόστος του μάλλον θα βλάψει παρά θα ωφελήσει το νησί μας.

Επειδή θεωρούμε πως λόγω της σοβαρότητάς του το θέμα πρέπει να απασχολήσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου για να διατυπώσει την άποψή του αν το έργο, όπως σχεδιάζεται από τον μελετητή ικανοποιεί τις ανάγκες του νησιού μας.

Με βάση τα προεκτεθέντα προτείνουμε και ζητούμε.

Α. Να ζητηθεί άμεσα από την τεχνική υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου να αξιολογήσει συγκριτικά την λύση των Καρπαθίων πλοιάρχων σε σχέση με την λύση που προτείνει o μελετητής και να προβεί στην σύνταξη σχετικής προκαταρκτικής έκθεσης που θα προσδιορίζει και το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής των προτεινόμενων έργων.

Β. Να τεθεί το θέμα προς συζήτηση σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την λήψη της παρούσας όπως προβλέπει ο Νόμος με μοναδικό θέμα την συζήτησης και λήψη απόφασης επί της πρότασή μας.

Σε περίπτωση που η Τ.Y που λιμενικού ταμείου δηλώσει αδυναμία εκπόνησης της προκαταρκτικής μελέτης να ανατεθεί απευθείας η εκπόνησή της σε μελετητικό γραφείο με όρο παράδοσής της εντός 30 ημερολογιακών ημερών ώστε να μη χαθεί και άλλος χρόνος.

Γ. Να κληθούμε να αναπτύξουμε ενώπιον του Δ. Συμβουλίου τις λεπτομέρειες της πρότασή μας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της σε σχέση με την απαράδεκτη νέα πρόταση του μελετητή…