Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, και των αμερικανικών εταιρειών CISCO και ΟΝΕΧ NEORION SHIPYARDS υπογράφηκε στις 27/5/2021 με σκοπό τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Σύρο.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟ ΜέΡΑ25

Στην παρουσίαση του εγχειρήματος αυτού, το Δεκέμβριο του 2020, αλλά και μετέπειτα, οι επικεφαλής των CISCO Hellas, κ A. Τσιμπούκης και ΟΝΕΧ, κ. Π. Ξενοκώστας περιέγραψαν τη λειτουργία του Κέντρου αυτού ως βιτρίνα προώθησης των πωλήσεων τους προς την εφοπλιστική πελατεία σε ότι αφορά τις υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού της ναυτιλίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Εταιρίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Κ2 ΑΕ ενέκρινε, σε συνεδρίαση του, το σχέδιο καταστατικού της υπό σύστασης εταιρίας ΑΜΚΕ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «AEGEAN NEORION INNOVATION CENTER» και ιδρυτικά μέλη την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και την ONEX SHIPYARDS LLC, με την CISCO να μην αναφέρεται πουθενά, ενώ εμφανιζόταν μέχρι πρόσφατα, δια του Προέδρου της ως συνιδρυτής.

Η ΟΝΕΧ SHIPYARDS LLC, σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω καταστατικού, έχει τον πλήρη
έλεγχο της ΑΜΚΕ, κατέχοντας το 55% των εταιρικών μεριδίων, ενώ το άρθρο 10 ορίζει σαφώς ότι διαχειριστής, εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρίας είναι αποκλειστικά η ΟΝΕΧ SHIPYARDS LLC που «θα διενεργεί τις πράξεις διαχείρισης δια του εκάστοτε νομίμου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της».

Κατόπιν των παραπάνω,
ΕΡΩTAΤΑΙ Ο k. ΥΠΟΥΡΓOΣ:

  • Ποιος ο σκοπός δημιουργίας της ΑΜΚΕ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ», ποιοι οι εταίροι και για ποιο λόγο η Περιφέρεια παραχώρησε την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων στον ιδιώτη εταίρο με όtι αυτό συνεπάγεται στις αποφάσεις και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος;

Η ΕΡΩΤVΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤHΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ