Έγγραφο που υπογράφεται από τον μελετητή κ. Γιαμίν και  κοινοποιήθηκε στο Δήμο Καρπάθου   στις 21 Ιουλίου, με το οποίο επιχειρείται να αντικροουσθούν οι ενστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας του Λ.Τ. ουσιαστικά επιβεβαιώνει την προβληματικότητα και της νέας πρότασης του.

Συγκεκριμένα παραδέχεται ότι η ταυτόχρονη πρόσδεση πλοίου της ακτοπλοϊας και κρουαζιερόπλοιου δεν προβλέπεται στο σχεδιασμό του, ότι η πρόσδεση κρουαζιερόπλοιου θα πραγματοποιείται μόνο όταν δεν προσεγγίζουν πλοία της ακτοπλoϊας στα νέα κρηπιδώματα,  ότι το δυτικό κρηπίδωμα θα εξυπηρετεί μόνο πλοία μήκους μέχρι 150μ, ότι στη νέα λιμενολεκάνη θα μπορούν να μπαίνουν πλοία μέχρι 50μ.

Ισχυρίζεται ότι η καθαίρεση του λιμενοβραχίονα δεν θα προκαλέσει κυματισμούς στην είσοδο του λιμένα λόγω της προστασίας που παρέχει η μορφή της ακτογραμμής προς βορειοανατολικά (!;) και ότι η επίδραση των κυματισμών στα εξωτερικά κρηπιδώματα και οι ανακλάσεις τους στη λιμενολεκάνη θα ελεγχθούν στα πλαίσια της μελέτης πλοήγησης (! sic) και κυματικής διαταραχής -διείσδυσης αντίστοιχα.

(ΣΣ: Βορειανατολικά  του λιμένος των Πηγαδίων βρίσκεται η  Ρόδος και οι τουρκικές ακτές!!. Δεν καταλαβαίνουμε τι θα εξυπηρετήσουν οι μελέτες πλοήγησης και μιας ακόμη μελέτης κυματικής διαταραχής που θα κοστίσουν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, όταν θα αρκούσε να ερωτηθούν οι ηλικιωμένοι κάτοικοι των Πηγαδίων τι συνέβαινε στην ανατολική πλευρά της σημερινής λιμενολεκάνης με τους βορειάδες πριν κατασκευασθεί ο κυματοθραύστης ).

Παραδέχεται ακόμη ότι μέρος μέρος των υφισταμένων κρηπιδωμάτων δεν θα είναι λειτουργικό όταν πνέουν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεων άνω των 5BF (περίπου 75 ημέρες το χρόνο όπως ο ίδιος αναφέρει).

Παραδέχεται τέλος ότι η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιου και εμπορικού πλοίου δεν είναι συμβατή, επικαλούμενος ότι στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, όπου δεν υπάρχει ειδική θέση για την εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, τα εμπορικά πλοία απομακρύνονται από το λιμένα στο διάστημα όπου εξυπηρετούνται πλοία της ακτοπλοϊας η και τουριστικά (κρουαζιερόπλοια) και ότι στην περίπτωση άφιξης πλοίων από χώρες εκτός της συνθήκης Schengen, η περίφραξη του χώρου εξυπηρέτησης μπορεί να είναι προσωρινή με ειδικά κινητά κάγκελα ασφαλείας.

Δεν εξηγεί όμως πως συμβιβάζονται όλα τα παραπάνω λειτουργικά προβλήματα με την σκοπιμότητα της μελέτης που κατά την έκθεση ΠΠΠΑ είναι «η κατασκευή συμπληρωματικών έργων που μαζί με τα υφιστάμενα θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας στο Λιμένα Καρπάθου καθώς και στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο μελετητής αντιπαρέρχεται τις τεκμηριωμένες ενστάσεις του μηχανικού του Λ.Τ κ. Χαμουτζά του μόνου ειδικού περί τα λιμενικά έργα, που συμμετείχε στο Δ.Σ.του Λ.Ταμείου, που διατυπώνονται αναλυτικά στην απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ καθώς και την πρόταση του για επέκταση της υπάρχουσας προβλήτας κατά 100 ή και παραπάνω μέτρα για την εξυπηρέτηση των Κρουαζιεροπλοίων και την κατασκευή κρηπιδώματος για την εξυπηρέτηση των εμπορικών και Ε/Γ Ο/Γ πλοίων στο Βρόντη, τον οποίο θεωρεί ως ιδανική θέση που θα επιτρέψει τον πλήρη διαχωρισμό των λειτουργιών του λιμανιού, όπως επιβάλλουν οι κανονισμοί. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η θέση Βρόντη είναι ιδανική για την επέκταση του λιμανιού και ότι την είχε προτείνει από το 1985 όταν συντάσετο το ΓΠΣ της πόλης.

Ο ισχυρισμός ότι επέκταση του λιμανιού μπορεί να γίνει μόνο στο Γαρόνησο επειδή δήθεν αυτό προβλέπεται στο ΓΠΣ του 1987, δεν ευσταθεί αφού το εν λόγσω σχέδιο, το οποίο σημειωτέον έχει εφαρμογή μόνο για τον οικισμό των Πηγαδίων, (ΦΕΚ 23Δ/26-1-1987,παραγραφος Α.(δ)) προβλέπει :
«δ.Την οργάνωση των δικτύων, χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών, όπως φαίνονται στον χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:5000». Από το απόσπασμα αυτού του χάρτη που παρατίθεται παρακάτω αποδεικνύεται ότι η πρόταση για δημιουργία νέου λιμανιού στο Γααρόνησο δεν έχει καμία σχέση με το ΓΠΣ της πόλης.

Η εμμονή του μελετητή στο Γααρόνησο είναι κατανοητή αφού άν αλλαξει η θέση φοβάται ότι θα διακοπεί η σύμβασή του και θα χάσει τις 200.000 ευρώ. Την στάση της Τ.Υ. της Περιφέρειας δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Για ποιο  λόγο δεν δίνει εντολή στον μελετητή να εξετάσει και να αξιολογήσει συγκριτικά τη πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων ή έστω την εναλλακτική για προέκταση του υπάρχοντος προβλήτα κατά 100- 150μ και κρηπίδωση της ανατολικής πλευράς του Γααρόνησου, όπως προβλέπει το ΓΠΣ , που επικαλούνται.  Δεν μπορουμε να κατανοήσουμε ακόμη την εμμονή του Δημάρχου και του νέου Προέδρου του Δ.Σ.στην νέα πρόταση του μελετητή, παρα τις σοβαρές και τεκμηριωμένες αντίθετες απόψεις των τεχνικών του Λ.Τ. και όλων των Καρπαθίων πλοιάρχων καθώς και την άρνηση τους για συζήτησή της  νέας πρότασης  στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το προεκτιμόμενο κόστος της  πρότασης αυτής κατά τον μελετητή ανέχεται σε 8.3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι φανερό ότι είναι υποτιμολογιμένη, αφού υπολογίζει τα απρόβλεπτα με 7% αντί 15% και τον ΦΠΑ με 17% αντί 24%. Με μόνη την διόρθωση των συντελεστών αυτών το  κόστος της πρότασης ανεβαίνει σε 9.681.000 ευρώ ενω με βάση τις προεκτιμόμενες ποσότητες υλικών υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια .
Το ερώτημα που πρέπει  να απαντήσουν  οι υποστηρικτές της νέας πρότασης του κ. Γιαμίν είναι πολύ απλό.

Αυτός είναι ο λιμενικός σχεδιασμός που οραματίζονται: Αξίζει να διατεθούν 300 χιλιιάδες ευρώ για την μελέτη και 12 εκατομμύρια για την υλοποίηση ενός προβληματικού έργου, που ουσιαστικά δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα το λιμάνι και δεν παρέχει προοπτική επέκτασης ή βελτίωσής του στο μέλλον;

Ο Δήμαρχος ανέφερε στο Δ.Σ του Λ.Τ. ότι είναι «αντιμέτωπος με όλους τους Καρπάθιους που έχουν κακή πληροφόρηση». Εμείς πιστεύουμε ότι  για πρώτη φορά οι Δημότες είναι  ενημερωμένοι για το θέμα αυτό. Αν όμως ο ίδιος πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση, είναι δική του η ευθύνη να φέρει το θέμα σε ειδική συνεδρίαση στο Δ.Σ. όπως άλλωστε είχε αποφασίσει πριν ένα χρόνο και η πλειοψηφία του, να καλέσει τον μελετητή και τους φορείς να εκθέσουν δημόσια τις απόψεις τους, να ακουσθούν τα υπέρ και τα κατ όλων των εναλλακτικών λύσεων ώστε να  αποδειχθεί με στοιχεία ποια λύση συμφέρει την Κάρπαθο και αυτής την υλοποίηση να επιδιώξουμε ομόθυμα. Tην δημόσια συζήτηση και διαβούλευση, που επιβάλλεται και από τον νόμο, δεν πρέπει να την φοβόμαστε. Πρέπει να την επιζητούμε.