Η νέα πρόταση «ΓΙΑΜΙΝ» και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι η «νέα» πρόταση του Μελετητή κ. Γιαμίν θα σταλεί απο την Περιφέρεια  στο Λιμενικό Ταμείο  για τυπική «έγκριση» και στη συνέχεια στην ΕΣΑΛ .

Από τον  κ. Χανιώτη  και τον  κ.Γιάννη Κοσμά παρατηρήθηκε ότι είναι θεσμικά αλλά και ουσιαστικά απαράδεκτο να παρακάμπτεται καί πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο  για ένα τόσο σημαντικό για την Κάρπαθο θέμα,  όταν μάλιστα κατά την σχετική συζήτηση που έγινε τον περασμένο Ιούλιο , η πρόταση του Δημάρχου να απορριφθεί η αίτηση 250 δημοτών, που ζητούσαν να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις απορρίφθηκε από το Δ.Σ. και ως εκ τούτου ο Δήμαρχος δεν νομιμοποιείται να στηρίζει την πρόταση του μελετητή και να αγνοεί το δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος  απάντησε ότι έχει μεν την στα χέρια του την νέα πρόταση του μελετητή αλλά όχι επίσημα , ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση για την κατασκευή στο Βρόντη κρηπιδώματος για τα οχληρά, όπως προτεινόταν στο ΤΑΠ Καρπάθου αλλά ότι στα 17 χρόνια που πέρασαν  κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να υλοποιηθεί , ότι ο ίδιος δεν  συμμετείχε στην συνεδρίαση του  Λιμενικού Ταμείου  που ενέκρινε την προηγούμενη πρόταση του μελετητή  και ότι αν συζητούμε για αλλαγή θέσης αυτό σημαίνει άλλα 10 χρόνια καθυστέρηση για την ωρίμανση της μελέτης.

Γεννάται κατ αρχήν το ερώτημα για ποιό λόγο ο Δήμαρχος ενώ έχει στα χέρια του την νέα πρόταση του μελετητή δεν την παρουσιάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μήπως αληθεύει η πληροφορία ότι ο μελετητής ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί πριν την έγκρισή της για να μη υπάρξουν αντιδράσεις;

ο ίδιο έγινε με την προηγούμενη πρόταση.  Κρατήθηκε μυστική για ένα χρόνο και μάλιστα δημιουργήθηκε θέμα γιατί να δοθεί   στους πλοιάρχους των πλοίων γραμμής. Ευτυχώς που διέρευσε  και μετά τις ενστάσεις αποδείχθηκε πως ήταν λάθος και εγκαταλείφθηκε. Ο νόμος γιαυτό απαιτεί για την αδειοδότηση της μελέτης δημοσιοποίηση και διαβούλευση . Για να διατυπώνονται έγκαιρα τυχόν παρατηρήσεις  και να προλαμβάνονται λάθη.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η τρίτη πρόταση του κ. Γιαμίν η οποία αφού εγκρίνεται από την ΔΤΕ της Περιφέρειας αποστέλλεται για «τυπική» έγκριση από το Λ.Τ. Τον Νοέμβριο του 2014 παρουσία και του Δημάρχου Καρπάθου,  εγκρίθηκε ομόφωνα   η αρχική, που δεν αδειοθοτήθηκε λόγω μη έγκρισης της από την ΕΣΑΛ, στην οποία παρέστη ο Δήμαρχος προσωπικά στηρίζοντάς την.

Προ διμήνου, απόντος μεν του Δημάρχου , αλλά ύστερα από παράκληση του προς τα μέλη του ΔΣ, εγκρίθηκε η «εξαιρετική» κατά τον ίδιο πρόταση του μελετητή, που τελικά  αποσύρθηκε αφού καταδείχθηκε ότι τυχόν υλοποίησή της  θα καθιστούσε πρόβληματική την χρησιμοποίηση του λιμανιού από μεγάλα πλοία.

Ο Δήμαρχος επικαλέσθηκε και πάλι ότι τυχόν αλλαγή της θέσης σημαίνει 10ετή καθυστέρηση, όταν σύμφωνα με τον οδηγό ωρίμανσης των λιμενικών έργων της ΜΟΔ ο απαιτούμενος  χρόνος ωρίμανσης μιας μελέτης είναι δυό χρόνια.

Για το ότι στο Γαρόνησο, η μελέτη επτά χρόνια μετά την προκήρυξή της βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρτικής, θα έπρεπε να τον προβληματίζει και να αναρωτηθεί μήπως οι σύμβουλοί του τον οδηγούν σε λάθος δρόμο.

Εμείς με υπόμνημα που είχαμε υποβάλει από το 2014 επισημαίναμε την ανάγκη εξέτασης εναλλακτικών λύσεων, ώστε σε περίπτωση που δεν εγκρινόταν η ΠΠΠΑ του έργου στο Γαρόνησο, όπως θεωρούσαμε «πολύ πιθανό και να μη χάσουμε πολύτιμο χρόνο».

Δυστυχώς οι προβλέψεις μας επαληθεύθηκαν ως προς την τύχη της αρχικής λύσης του κ. Γιαμίν αλλά οι προτάσεις μας αγνοήθηκαν και έτσι χάθηκαν άσκοπα τρία χρόνια .

Επισημαίνεται  πως  τελευταία (;) πρόταση του κ. Γιαμίν,  που απεικονίζεται στην εικόνα 1, είναι εντελώς διαφορετική από την προκαταρτική, βάση της οποίας του ανατέθηκε η κατασκευαστική μελέτη  αλλά και από το ΓΠΣ του 1986 ( εικόνα 2), το οποίο επικαλείται για την επέκταση του λιμανιού στο Γαρόνησο . Προβλέπει την προέκταση της υπάρχουσας προβλήτας κατά 170 μ. προς δυτικά  την σύνδεσή της  με το Γαρόνησο και  άνοιγμα νέας εισόδου στο λιμάνι πλάτους 70 μ, ανατολικά του σημερινού ακρομωλίου.

Στην λύση αυτή συμφώνησαν  οι πλοίαρχοι  των πλοίων γραμμής, που βασικά τους ενδιαφέρει να υπάρχει ελεύθερος ο χώρος για τους ελιγμούς των πλοίων. Με την νέα πρόταση δύνεται δυνατότητα   πλαγιοδέτησης και κρουαζιεροπλοίου μήκους 165 μέτρων. Προεκτιμόμενος προϋπολογισμός κατά τον μελετητή είναι 10 εκατομμύρια. Είναι προφανές ότι γίνεται προσπάθεια  να υποεκτιμηθεί το έργο  για να μη ξεφύγει από το κόστος αρχικού σχεδιασμού, που ήταν 5 εκατομμύρια.


Εικόνα1.Νέα πρόταση ΓΙΑΜΙΝ (κόστος10-12 εκ)

Αντικειμενικά εκτιμάται πως  και η νέα πρόταση του κ. Γιαμίν  μειονεκτεί σημαντικά  από πολλές απόψεις της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων , όπως αυτή απεικονίζεται  στις εικόνες 3 και 4.  Σύμφωνα με αυτή με ίδιο  συνολικό κόστος των 10 εκατομμυρίων μπορεί :
α. Να κρηπιδωθεί η ανατολική πλευρα του Γαρόνησου και να κατασκευασθεί  μόλος 120 μ   . όπου θα μεταφερθούν τα ημερόπλοια, που δένουν σήμερα στην ανατολική πλευρά του λιμανιού και άλλα μικρά πλοία ελλατώνοντας έτσι σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο στην παραλιακή.(Προϋπολογισμός 2 εκατ)

β.Να προεκταθεί το σημερινό  ακρομώλιο κατα 60μ. ώστε να αυξηθεί ο χερσαίος χωρος αναμονής και ελιγμών των οχημάτων   και  η προστασία της λιμενολεκάνης από του Βόρειους ανέμους   (Προϋπολογισμός 3 εκατ).

γ. Να κατασκευασθεί στην Βόρεια ακτή του Βρόντη Κρηπίδωμα 280 μ, όπου να μεταφερθεί όλη η εμπορική κίνηση του λιμανιού και η φορτοεκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων φορτίων, ώστε να αποσυμφορηθεί η πόλη  από τον κυκλοφοριακό φόρτο και την σχετική όχληση .Παράλληλα  το κρηπίδωμα αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την παραβολή κρουαζιεροπλοίων μήκους άνω των 250 μ αλλά και ως εναλλακτικό για την εξυπηρέτηση των πλοίων γραμμής κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου και είναι δυνατό να επεκταθεί εύκολα στο μέλλον αν οι ανάγκες το επιβάλουν. (προϋπολογισμός 5 εκατ.)


Η πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων

Αν στόχος της «επέκτασης» είναι μόνο η εξυπηρέτηση των πλοίων γραμμής και ενός μεσαίου μεγέθους κρουαζιεροπλοίου  αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σημαντικά μικρότερο κόστος  με την προέκταση της σημερινής προβλήτας κατά 170 μ και την κρηπίδωση της ανατολικής πλευράς του Γαρόνησου για την μεταφορά εκεί των ημερόπλοιων, όπως φαίνεται στην εικόνα 2  χωρίς μάλιστα να χαλάσουμε το σημερινό λιμάνι.


Λύση συμβατή με Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό 1986 (κόστος 8 εκατ)

Ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωρίζει και εφαρμόζει πιστά τον Κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. και ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της ανάγκης  πληρέστερης ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβούλων για το σοβαρό αυτό ζήτημα, οφείλει να  το συγκαλέσει το συντομότερο σε ειδική συνεδρίαση  με μοναδικό θέμα την διατύπωση απόψεων επί της νέας πρότασης του κ. Γιαμίν όσο και επί των προτάσεων  που περιλαμβάνονται στην από 23-10-2014 αιτήσεως των 250 δημοτών.

Ελπίζουμε να συμφωνεί πως είναι αντιδεοντολογικό  το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου , του οποίου 13 από τα 15 μέλη είναι Δήμαρχοι ή εκπρόσωποι των δήμων των νησιών της Νότιας Δωδεκανήσου  και στο οποίο συμμετέχουν ο ίδιος και ο Δήμαρχος ως εκπρόσωποι του Δήμου, να καλείται να εγκρίνει τον σχεδιασμό του λιμανιού της Καρπάθου και να αγνοείται ή να μη ζητείται καν η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου για ενα τόσο σημαντικό ζήτημα