Η πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. (ΠΕΠΕΝ) σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Ναυτιλίας για την λύση της επέκτασης λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου, στο Γαρόνησο σύμφωνα με την πρόταση Γιαμίν αναφέρει τα εξής :

«Όσον αφορά την κατασκευή, η οποία προτείνεται βάση σχεδίου θα δυσχεραίνει τους χειρισμούς του πλοίου κατά τις διαδικασίες κατάπλου και απόπλου, λόγω του περιορισμένου χώρου ελιγμών (νησίδα Δεσποτικό και ρηχά από την αριστερή πλευρά).

Με βορειοανατολικούς, βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους, η προσέγγιση του πλοίου θα είναι επικίνδυνη, γιατί κατά την διάρκεια ελιγμών οι άνεμοι θα σπρώχνουν το πλοίο προς τη στεριά, ενώ τώρα με τους ανωτέρω ανέμους υπάρχει εναλλακτική λύση να γίνει αριστερή στροφή, ποντίζοντας την αριστερή άγκυρα πάνω στον καιρό , πράγμα το οποίο είναι αδύνατο στο νέο λιμάνι, όπου θα αναγκάζονται οι πλοίαρχοι να κάνουν πάντα δεξιά στροφή σε περιορισμένο χώρο και ύδατα.

Οι άνεμοι που επικρατούν την μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου είναι Δυτικοί , Βορειοδυτικοί, στην περίπτωση που πρυμνοδετήσουν με την πλώρη στο Δεσποτικό, οι ανωτέρω άνεμοι θα είναι πλευρικοί. Εάν πρυμνοδετήσουν στην από μέσα θέση με την πλώρη στην Δ.Ε.Η. με Βόρεια Βορειοδυτική κατεύθυνση, ο χώρος είναι περιορισμένος και υπάρχουν αβαθή».

Προτείνει: «Επιμήκυνση και εκπλάτυνση της ήδη υπάρχουσας προβλήτας, δημιουργία πλατείας και Γάμμα προς την μεριά του νεκροταφείου και εν συνεχεία δημιουργία περιφερειακού δρόμου στον ήδη υπάρχοντα χωματόδρομο για αποφυγή συνωστισμού των αυτοκινήτων μέσα στην πόλη».

Αυτή η λύση, που είναι συμβατή με το σχέδιο πόλεως του 1971 και το ΓΠΣ του 1987 εξετάζεται τώρα.

Είναι μια λύση καλύτερη από πλευράς ασφαλείας χειρισμών των Ε/Γ ΟΓ πλοίων από αυτή του Γαρόνησου, αλλά παρόλο που είναι ακριβότερη μειονεκτεί σημαντικά σε σχέση την λύση Βρόντη, που καλύπτει όλους τους στόχους της επέκτασης και προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης του νησιού. Βασικό μειονέκτημα , πέραν του κυκλοφοριακού είναι ότι το μέτωπο των κρηπιδωμάτων είναι και πάλι τεθλασμένο και δεν θα επιτρέπει την πλαγιοδέτηση πλοίων άνω των 100 μέτρων και ότι προσβάλλεται από τους ίδιους ανέμους όπως και ο σημερινός προβλήτας.

Η βέλτιστη και μακροπρόθεσμη λύση των λιμενικών υποδομών της Καρπάθου είναι η κατασκευή εναλλακτικού ευθύγραμμου κρηπιδώματος 300 μ στο Βρόντη, λύση στην οποία φαίνεται να συμφωνούν 8 στους 10 κατοίκους και το σύνολο των καρπαθίων πλοιάρχων.

Αν όμως κριτήριο των τοπικών «θεσμικών» φορέων είναι να μείνουν όλες οι λιμενικές δραστηριότητες μέσα στην πόλη, με το πρόσχημα εφαρμογής του προ 50ετίας σχεδιασμού, που έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση πλοίων μήκους κάτω των 100 μέτρων, τότε προτικότερο είναι να επεκταθεί ο υφιστάμενος προβλήτας προς δυτικά μέχρι το ύψος του Γαρόνησου, ώστε να αυξηθεί η προστασία από τους βορριάδες της λιμενολεκάνης, να αυξηθούν τα χρηστικά εσωτερικά κρηπιδώματα και να μπορεί στο εξωτερικό μέρος να πλευρίσει ένα μεσαίου μεγέθους κρουαζιερόπλοιο.

Είναι μια λύση πιο συμβατή με το ισχύον ΓΠΣ, διπλάσιου περίπου κόστους σε σχέση με την λύση Βρόντη, αλλά τουλάχιστο πιο ωφέλιμη από την λύση Γαρόνησου.

Αριστερά: ΓΠΣ Πηγαδίων 1987 Δεξιά: Η εναλλακτική πρότασή μας.

Αριστερά: ΓΠΣ Πηγαδίων 1987
Δεξιά: Η εναλλακτική πρότασή μας.