Η εξαγγελία ότι μελετάται η εφαρμογή από το Καλοκαίρι του μεταφορικού ισοδυνάμου (Μ.Ι.) σε 32 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα εκτός Ρόδου και Καρπάθου, έγινε και πάλι αφορμή διαμαρτυριών από τους θεσμικούς μας φορείς. Το ίδιο έγινε και προ έτους όταν διατηρήθηκε ο μειωμένος ΦΠΑ στα ίδια νησιά.

Διαμαρτυρίες απλά για την τιμή των όπλων χωρίς αποτέλεσμα.

Ας δούμε όμως πιο είναι το προσδοκώμενο όφελος από την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) που στοχεύει στην εναρμόνιση της τιμολογιακής επιβάρυνσης του χρήστη των θαλάσσιων μεταφορών με αυτή των χερσαίων μεταφορών. Στηρίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία οιχρήστες των ακτοπλοϊκών μεταφορών από και προς τα νησιά θα πρέπει να πληρώσουν κόμιστρα ισόποσα με τα αντίστοιχα τα οποία χρεώνονται για τη χρήση άλλων μέσων μεταφοράς (οδικές/ σιδηροδρομικές μεταφορές) για τη μετακίνησή τους σε ανάλογες αποστάσεις.

Σε μελέτη που παρουσιάσθηκε το 2012 το μέσο σταθμισμένο κόστος χερσαίων μεταφορων εκτιμήθηκε σε €0,088/ km/ επιβάτη, €0,211/ km/ όχημα για τα Ι.Χ . και €0,0663/ km/ μέτρο οχήματος για τα Φορτηγά και υπολογίσθηκε ότι το μέσο σταθμισμένο όφελος, που θα προκύψει για τους ναύλους των άγονων γραμμών από την εφαρμογή του Μ.Ι. θα είναι της τάξης του -12%.

Με βάση τα παραπάνω με την εφαρμογή του Μ.Ι. για την Κάρπαθο το εισιτήριο της καταστρώματος θα κόστιζε 37 ευρώ αντί 44 που κοστίζει σήμερα και του Ι.Χ.  μαζί με του οδηγού 126 ευρώ αντι 112 που κοστίζει σήμερα, δεν θα είχαμε δηλαδή ουσιαστικά κανένα σημαντικό όφελος.

Προτιμότερο θα ήτα αντί να διαμαρτυρόμαστε για λόγους αρχής, για την εξαίρεση μας από το Μεταφορικό Ισοδύναμο, που ακόμη δεν έχει προσδιορισθεί πως θα εφαρμοσθεί, να ζητήσουμε και να επιδιώξουμε την υπαγωγή όλων των μεταφορών προς τα όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, (ακτοπλοϊκών και αεροπορικών), στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%; Είναι ένα μέτρο εύκολο στην εφαρμογή του και άμεσης απόδοσης , που θα έχει αποτέλεσμα την μείωση   του κόστους μεταφορών προς και από τα νησιά μας κατά 16% περίπου. Ακόμη και αν ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ εφαρμοσθεί μόνο για τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως και το Μ.Ι., το όφελος θα είναι και πάλι μεγαλύτερο, αφού το Μ.Ι ισχύει μόνον για την επιδότηση του εισιτηρίου καταστρώματος ή αεροπορικών καθισμάτων, ενώ η μείωση του ΦΠΑ κατά 18% θα ισχύει και για τα εισιτήρια θέσεων.

Εφόσον η εφαρμογή του Μ.Ι. κρίνεται πως είναι συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών με τα ιδιά επιχειρήματα της εδαφικής συνοχής θα μπορεί να εφαρμοσθεί και ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στις μεταφορές αυτές ιδιαίτερα για τα απομακρυσμένα από το κέντρο νησιά όπως είναι τα Δωδεκάνησα.

Ίσως ακόμη να ήταν προτιμότερο οι θεσμικοί φορείς της Καρπάθου να χρησιμοποιήσουν την εξαίρεσή της Καρπάθου από το Μ,Ι, ως επιχείρημα για την προκήρυξη δρομολογίων που θα εξυπηρετούν καλύτερά το νησί με σύγχρονα ταχύπλοα πλοία, χωρίς πολλές ενδιάμεσες προσεγγίσεις; Όταν η Κυβέρνηση διαθέτει 50 εκατομμύρια για την επιδότηση των εισιτηρίων για τα 32 νησιά μέσω του Μ.Ι. πιστεύουμε πως δικαιούνται και οι κάτοικοι της Καρπάθου να απαιτήσουν την διάθεση 2 επι πλέον εκατομμυρίων για την βελτίωση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησής τους.

Υποναύαρχος Λ.Σ.(εα) Ν. Κανάκης