- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Μαρίκα Γεργατσούλλη: Aπέρι – Να στέκεις πάντα αγέρωχο χωριό μου αγαπημένο…

ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Σπίτια….βαγόνια που κυλούν στις ράγες των αιώνων..
που μεταφέρουν γενεές, χιλιάδων απογόνων….

[1]

Περνούν αμέτρητους σταθμούς…ανθρώπους κατεβάζουν…
σε κάθε στάση αλλάζουνε ..καινούργιους ανεβάζουν….

Να στέκεις πάντα αγέρωχο χωριό μου αγαπημένο…
Ιστορικό …Πανέμορφο…..Χιλιοτραγουδισμένο  “❣️”  

ΜΑΡΙΚΑ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΛΗ