Τρόπους ώστε να αποτραπεί  ο κίνδυνος της περαιτέρω διεύρυνσης της ανισότητας ανάμεσα στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα μετά την δεδηλωμένη  πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει σειρά υποθηκοφυλακείων σε ολόκληρη την Ελλάδα και ειδικότερα σε  Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο κ.α., ζητά να πληροφορηθεί με ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη.

Η κ. Σπυράκη  ρωτά την Κομισιόν αν η συγκεκριμένη πρόθεση της κυβέρνησης αντίκειται στη νομοθεσία περί εδαφικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ που προστατεύει τη νησιωτικότητα καθώς και πως  προτίθεται η Επιτροπή να συμβάλλει στη μείωση των διαφορών ανάπτυξης των νησιών σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ ρωτά επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως θα αντιμετωπιστεί η περαιτέρω οικονομική ύφεση που θα δημιουργηθεί από την αναγκαστική αύξηση των εξόδων των κατοίκων από τις υποχρεωτικές μετακινήσεις;

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης της ευρωβουλευτού της Μ. Σπυράκη έχει ως εξής:

Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρόσφατα έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίο προτίθεται να καταργήσει σειρά υποθηκοφυλακείων σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα στη νησιωτική περιοχή (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο κ.α.)

Το σχέδιο αυτό διενεργείται χωρίς μελέτη και συγκεκριμένη στόχευση και χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το Εθνικό Κτηματολόγιο που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Με την κατάργηση αυτή παραβλέπονται  εμφανώς οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών που σύμφωνα και με το άρθρο 101 του Συντάγματος και το άρθρο 2, 7 του Ν.4048/2012 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4150/2013, ο νομοθέτης οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να προστατεύει.

Δεδομένου ότι με το νομοσχέδιο αυτό οι κάτοικοι των νησιών της χώρας θα πρέπει  για τη διεκπεραίωση βασικών εργασιών να αναγκάζονται να ταξιδεύουν με υψηλό γι’ αυτούς κόστος, όπως επίσης ότι θα προκληθεί σύγχυση, θέτοντας σε κίνδυνο την ιδιοκτησιακή νομιμότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα των νέων δομών,

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Αντίκειται το παραπάνω σχέδιο νόμου στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ περί εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, το οποίο προστατεύει τη νησιωτικότητα;
  2. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να συμβάλλει στη μείωση των διαφορών ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, η οποία με το προαναφερόμενο νομοσχέδιο θα αυξηθεί;
  3. Πώς θα αντιμετωπιστεί η περαιτέρω οικονομική ύφεση που θα δημιουργηθεί από την αναγκαστική αύξηση των εξόδων από τις υποχρεωτικές μετακινήσεις;

Ερώτηση για τα υποθηκοφυλάκεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή