Το πρόβλημα που έχει ανακύψει στο νοσοκομείο της Κω, που έμεινε για μία ακόμα φορά χωρίς παιδίατρο, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι στις αρχές Μαρτίου είχε τοποθετηθεί παιδίατρος στο νοσοκομείο, σε λιγότερο από δύο μήνες, υπέβαλλε την παραίτησή του και έφυγε.

Αυτό έχει ως συνέπεια, το νοσοκομείο ενός μεγάλου νησιού, ο πληθυσμός του οποίου πολλαπλασιάζεται την τουριστική περίοδο, να μένει για μία ακόμα φορά χωρίς παιδίατρο.

Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και αποδεικνύει ότι τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την τοποθέτηση γιατρών στις δομές δημόσιας υγείας στις νησιωτικές περιοχές, δεν λειτουργούν με την αποτελεσματικότητα που θα ανέμενε κανείς και κρίνονται αναποτελεσματικά.

Επαναφέρει, μάλιστα, την πρόταση που είχε καταθέσει στον Υπουργό Υγείας από το Νοέμβριο του 2015, για τη θεσμοθέτηση νέων και ουσιαστικών κινήτρων όπως:

– Η χορήγηση επιδόματος στέγης στους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε νησιωτικές περιοχές.

– Τα βαθμολογικά κίνητρα για την εξέλιξή των γιατρών και η επιπλέον μοριοδότηση για την πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018
Αρ.Πρ.: 6889/18-6-2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Άμεση τοποθέτηση παιδιάτρου στο νοσοκομείο της Κω»

Κύριε Υπουργέ,

Το Νοσοκομείο της Κω αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης και χρόνιες ελλείψεις.

Μία από αυτές, αφορά στη θέση του παιδιάτρου.

Παρά το γεγονός ότι στις αρχές Μαρτίου είχε τοποθετηθεί παιδίατρος στο νοσοκομείο, σε λιγότερο από δύο μήνες υπέβαλλε την παραίτησή του και έφυγε.

Αυτό έχει ως συνέπεια, το νοσοκομείο ενός μεγάλου νησιού, ο πληθυσμός του οποίου πολλαπλασιάζεται την τουριστική περίοδο, να μένει για μία ακόμα φορά χωρίς παιδίατρο.

Το πρόβλημα είναι διαχρονικό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με εμβαλωματικές λύσεις.

Αποδεικνύεται ότι τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την τοποθέτηση γιατρών στις δομές δημόσιας υγείας στις νησιωτικές περιοχές, δεν λειτουργούν με την αποτελεσματικότητα που θα ανέμενε κανείς και κρίνονται αναποτελεσματικά.

Υπό αυτή την έννοια, οφείλετε να δείτε ξανά την πρόταση που σας είχα καταθέσει από τις 4 Νοεμβρίου του 2015 και ιδιαίτερα για τη θεσμοθέτηση κινήτρων όπως:

– Η χορήγηση επιδόματος στέγης στους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε νησιωτικές περιοχές.

– Τα βαθμολογικά κίνητρα για την εξέλιξή τους και η επιπλέον μοριοδότηση για την πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ.

Επειδή το πρόβλημα της υποστελέχωσης των δομών δημόσιας υγείας στα νησιά καθίσταται, πλέον, διαχρονικό και μόνιμο, οφείλουμε να δούμε μια άλλη οπτική, αυτή του επαναπροσδιορισμού των κινήτρων.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο για την άμεση κάλυψη της θέσης παιδιάτρου στο νοσοκομείο της Κω.
  2. Εάν προτίθεται να επαναπροσδιορίσει τα κίνητρα για τους γιατρούς που θα υπηρετήσουν στις δομές δημόσιας υγείας στα νησιά, με τη θέσπιση νέων και γενναίων κινήτρων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου