Την άμεση κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για να επιλυθεί το ζήτημα των δασωμένων αγρών που ανήκουν σε ιδιώτες και έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές εκτάσεις και την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων, ζητά με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, Βουλευτής Δωδ/σου – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υπενθυμίζεται ότι συστήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης που θα αποχαρακτηρίζει τους δασωμένους και εγκαταλελειμμένους αγρούς, θα τους εξαιρεί από τη δασική νομοθεσία και θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα.

Ο Μάνος Κόνσολας με δεδομένο ότι έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και ο χρόνος πιέζει για την κύρωση των δασικών χαρτών, τονίζει ότι θα πρέπει άμεσα να κατατεθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά να παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων, όχι μόνο λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δασικές υπηρεσίες διορθώνουν ακόμα σφάλματα από τις αρχικές αναρτήσεις των δασικών χαρτών, αλλά και επειδή οι τροποποιημένοι χάρτες ξεκίνησαν να αναρτώνται πριν από ένα μήνα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022
Α.Π: 3491/23-2-2022

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Νομοθετική ρύθμιση για να επιλυθεί το ζήτημα των δασωμένων αγρών που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές εκτάσεις και παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων»

Κύριε Υπουργέ,

Ουδείς αμφισβητεί την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν και της οριστικοποίησης των δασικών χαρτών.

Μία από τις εκκρεμότητες, για την οποία υπάρχει κυβερνητική δέσμευση, αφορά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων και δασωμένων αγρών που σε πρώτη φάση χαρακτηρίστηκαν ως δασικές εκτάσεις.

Η σύσταση επιτροπής για τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης που θα αποχαρακτηρίζει τους δασωμένους και εγκαταλελειμμένους αγρούς, θα τους εξαιρεί από τη δασική νομοθεσία και θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους, ήταν το πρώτο βήμα.

Με δεδομένο ότι έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και ο χρόνος πιέζει για την κύρωση των δασικών χαρτών, θα πρέπει άμεσα να κατατεθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται και η ανάγκη μιας μικρής παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων, όχι μόνο λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δασικές υπηρεσίες διορθώνουν ακόμα σφάλματα από τις αρχικές αναρτήσεις των δασικών χαρτών, αλλά και επειδή οι τροποποιημένοι χάρτες ξεκίνησαν να αναρτώνται πριν από ένα μήνα.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Πότε προβλέπεται η κατάθεση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για να επιλυθεί το ζήτημα των δασωμένων αγρών που ανήκουν σε ιδιώτες και χαρακτηρίστηκαν ως δασικές εκτάσεις.
  2. Αν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων, λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου