Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναδεικνύοντας το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τον αποκλεισμό κατοίκων των νησιών του Αιγαίου από τη χορήγηση του πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος.

Όπως είναι γνωστό, νησιώτες που πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια αποκλείστηκαν από τη χορήγηση του μερίσματος, μόνο και μόνο, επειδή διέθεταν μία βάρκα που χρησιμοποιούν για ερασιτεχνική αλιεία, αφού αν το μήκος της βάρκας είναι λίγα εκατοστά πάνω από τα πέντε μέτρα, θεωρείται για την Πολιτεία σκάφος αναψυχής και τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης.

Ο Μάνος Κόνσολας, τονίζει ότι η στρέβλωση αυτή, επιβάλλει την υιοθέτηση απόλυτα ορθολογικών κριτηρίων. Πρέπει να διαχωριστούν οι μικρές βάρκες άνω των 5 μέτρων που χρησιμοποιούν οι νησιώτες για ερασιτεχνική αλιεία από σκάφη αναψυχής.

Ζητά να τεθούν ορθολογικά κριτήρια σε σχέση με το μέγεθος, και την αξία του σκάφους, προκειμένου να μη χαρακτηρίζονται ως τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης οι μικρές βάρκες που χρησιμοποιούν οι νησιώτες για ερασιτεχνική αλιεία.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά να αντιμετωπιστεί αναδρομικά και το ζήτημα του αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων από το πρόσθετο κοινωνικό μέρισμα.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθει το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018
Αρ.Πρ.: 4430/16.3.2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Αποκλεισμός των κατοίκων των νησιών από τη χορήγηση του πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος»

Κύριε Υπουργέ,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προκειμένου να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, ανακοίνωσε τη χορήγηση πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος στους κατοίκους των νησιών.

Μόνο που ορισμένα από τα οριζόντια κριτήρια για τη χορήγηση αυτού του μερίσματος στους δικαιούχους, λειτουργούν απαγορευτικά και ουσιαστικά τους αποκλείουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι νησιώτες που πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια αποκλείστηκαν από τη χορήγηση του μερίσματος, μόνο και μόνο, επειδή διέθεταν μία βάρκα που χρησιμοποιούν για ερασιτεχνική αλιεία.

Αν το μήκος της βάρκας είναι λίγα εκατοστά πάνω από τα πέντε μέτρα, θεωρείται για την Πολιτεία σκάφος αναψυχής και τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης.

Η στρέβλωση αυτή επιβάλλει την υιοθέτηση απόλυτα ορθολογικών κριτηρίων. Πρέπει να διαχωριστούν οι μικρές βάρκες άνω των 5 μέτρων που χρησιμοποιούν οι νησιώτες για ερασιτεχνική αλιεία από σκάφη αναψυχής.

Επιβάλλεται να τεθούν πιο ορθολογικά κριτήρια σε σχέση με το μέγεθος, και την αξία του σκάφους, προκειμένου να μη χαρακτηρίζονται ως τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης οι μικρές βάρκες που χρησιμοποιούν οι νησιώτες για ερασιτεχνική αλιεία.

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναδρομικά και το ζήτημα του αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων από το πρόσθετο κοινωνικό μέρισμα.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και αν θεωρεί λογικό να αποκλείονται από τη χορήγηση του πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου, που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μόνο και μόνο επειδή διαθέτουν μια βάρκα που υπερβαίνει κατά λίγα εκατοστά το μήκος των 5 μέτρων και η οποία δεν αποτελεί σκάφος αναψυχής και τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης, αλλά χρησιμοποιείται για ερασιτεχνική αλιεία.
  2. Εάν προτίθεται να παρέμβει, με αφορμή αυτή την περίπτωση, για να υπάρξει εξορθολογισμός των κριτηρίων για το μέγεθος και την αξία του σκάφους, προκειμένου να μην θεωρούνται οι μικρές βάρκες των νησιωτών ως σκάφος αναψυχής και τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης.
  3. Τι προτίθεται να κάνει για να αποκαταστήσει την αδικία που υπέστησαν οι πολίτες αυτών των νησιών με τον αποκλεισμό τους από τη χορήγηση του πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου