Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο για να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του νησιού, αλλά και της Κάσου, και να μην είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στη Ρόδο, ζητά ο Μάνος Κόνσολας με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Μάνος Κόνσολας θεωρεί ότι το νέο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ αγνόησε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα στην Κάρπαθο.

Στο νησί υπάρχει το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, του οποίου, όμως, οι αρμοδιότητες έχουν συρρικνωθεί σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης κάνουν, πλέον, μια απλή διεκπεραίωση, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους σε όλο το εύρος των αναγκών τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι της Καρπάθου και της Κάσου για να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να μεταβούν στη Ρόδο, με ό, τι αυτό σημαίνει σε κόστος και ταλαιπωρία.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι στην Κάρπαθο δεν υπάρχουν γραφεία των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικών οργανισμών, παρά μόνο ανταποκριτές ΟΓΑ με περιορισμένη πρόσβαση στο ιστορικό των ασφαλισμένων.

Και στα δύο νησιά, στην Κάρπαθο και στην Κάσο, υπάρχουν 1.100 επιχειρήσεις με 3.500 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, ενώ υπάρχουν και συνταξιούχοι εξωτερικού, που θα πρέπει να μεταβαίνουν στη Ρόδο.

“Ο μόνος τρόπος για να εξυπηρετούνται ασφαλισμένοι και επιχειρήσεις της Καρπάθου και της Κάσου και να μην χρειάζεται να μετακινηθούν στη Ρόδο, είναι η δημιουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο.”

Με δεδομένο ότι έχει συσταθεί Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ικαρία, στη Λέρο, στην Σκιάθο και στη Σκόπελο, επιβάλλεται να συσταθεί και στην Κάρπαθο, αφού η μετακίνηση των πολιτών στη Ρόδο προκειμένου να εξυπηρετηθούν, συνδέεται με ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, ενώ δεν υπάρχει και η δυνατότητα της αυθημερόν επιστροφής», τονίζει ο Μάνος Κόνσολας.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019
Αρ.Πρ.: 5102/29.1.2019

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κυρία Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο για να μην είναι αναγκασμένοι οι ασφαλισμένοι της Καρπάθου και της Κάσου να μετακινούνται στη Ρόδο»

Κυρία Υπουργέ,

Η μόνιμη παθογένεια της Πολιτείας που νομοθετεί ή εκδίδει αποφάσεις χωρίς να υπολογίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές, επιβεβαιώθηκε με το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην Κάρπαθο και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Στην Κάρπαθο υπάρχει το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, του οποίου, όμως, οι αρμοδιότητες έχουν συρρικνωθεί σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Ουσιαστικά, τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης κάνουν, πλέον, μια απλή διεκπεραίωση, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους σε όλο το εύρος των αναγκών τους.

Στο εξής, Τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους στην Τοπική Διεύθυνση για τη χορήγηση συντάξεων και παροχών.

β. Παραλαβή και διαβίβαση στην Τοπική Διεύθυνση αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου μέσου.

γ. Χειρισμός του Μητρώου Ασφαλισμένων, του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων και του Μητρώου Συνταξιούχων, καθώς και των λοιπών εφαρμογών Πληροφορικής του ΕΦΚΑ.

δ. Πληροφόρηση των συναλλασσομένων καθώς και η επιμέλεια για την ύπαρξη ενημερωτικού υλικού.

ε. Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείων, η διακίνηση της αλληλογραφίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι της Καρπάθου και της Κάσου για να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να μεταβούν στη Ρόδο, με ό, τι αυτό σημαίνει σε κόστος και ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζω ότι στην Κάρπαθο δεν υπάρχουν γραφεία των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικών οργανισμών, παρά μόνο ανταποκριτές ΟΓΑ με περιορισμένη πρόσβαση στο ιστορικό των ασφαλισμένων.

Και στα δύο νησιά, στην Κάρπαθο και στην Κάσο, υπάρχουν 1.100 επιχειρήσεις με 3.500 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, ενώ υπάρχουν και συνταξιούχοι εξωτερικού.

Ο μόνος τρόπος για να εξυπηρετούνται ασφαλισμένοι και επιχειρήσεις της Καρπάθου και της Κάσου και να μην χρειάζεται να μετακινηθούν στη Ρόδο, είναι η δημιουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο.

Με δεδομένο ότι έχει συσταθεί Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ικαρία, στη Λέρο, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, επιβάλλεται να συσταθεί και στην Κάρπαθο, αφού η μετακίνηση των πολιτών στη Ρόδο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, συνδέεται με ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, ενώ δεν υπάρχει και η δυνατότητα της αυθημερόν επιστροφής.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να συστήσει Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και οι ασφαλισμένοι της Καρπάθου και της Κάσου και να μην αναγκάζονται να μετακινηθούν στη Ρόδο.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας Βουλευτής Δωδεκανήσου