Πρόταση νομοτεχνικής βελτίωσης της νομοθετικής ρύθμισης για τους δασωμένους αγρούς, κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

MANOΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας του Βουλευτή Δωδεκανήσου είναι η πλήρης και απόλυτη κατοχύρωση όλων των πολιτών της Δωδεκανήσου στο ζήτημα της κυριότητας των δασωμένων αγρών.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου για τα οποία δεν είχε συνταχθεί κτηματολόγιο από τους Ιταλούς οι μεταβιβάσεις ακινήτων, συνήθως γινόταν  με ιδιωτικά έγγραφα, προικοσύμφωνα και διαθήκες, χωρίς να μεταγράφονται στα υποθηκοφυλακεία.

Συνεπώς, τονίζει, ότι με βάση αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά και για να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των πολιτών, θα πρέπει να υπάρξει νομοτεχνική βελτίωση με την οποία να αποδεικνύεται ο χαρακτήρας που είχε η έκταση το 1945 και με άλλα τεκμήρια, όπως οι  αναβαθμίδες, ερείπια τοίχων, αλώνια  και οι γεωφυσικοί Ιταλικοί Χάρτες 1932-1933.

Προκειμένου, λοιπόν, να έχει ξεκάθαρη και απόλυτη εφαρμογή η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση για τους κατοίκους της Δωδεκανήσου, θα πρέπει να λαμβάνονται  υπόψη και αυτά τα έγγραφα, εφόσον έχουν συνταχθεί μέχρι την ενσωμάτωση και  φέρουν βέβαιη ημερομηνία.

Για το σκοπό αυτό ο Βουλευτής Δωδεκανήσου απέστειλε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετική αναλυτική και τεκμηριωμένη πρόταση.