Τη συζήτηση για την κατασκευή ενός μικρού αεροδρομίου στην Πάτμο, που δεν θα αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του νησιού, ανοίγει ο Τομεάρχης Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κόνσολας, με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι συγκριτικό πλεονέκτημα ενός τουριστικού προορισμού είναι ο τομέας των μεταφορών και ο δείκτης πρόσβασης, ενώ προτείνει τη σύσταση επιτροπής με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής αεροδρομίου στην Πάτμο.

Επισημαίνει ότι η έλλειψη αεροδρομίου λειτουργεί ως τροχοπέδη για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, αφού όσοι θέλουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς από την Αθήνα ή άλλες περιοχές είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στα  αεροδρόμια της Σάμου, της Λέρου και της Κω και στη συνέχεια να μεταβαίνουν με το πλοίο στην Πάτμο, με ό, τι αυτό σημαίνει σε κόστος και απώλεια χρόνου.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι είναι δεδομένος ο σεβασμός όλων στη διατήρηση της φυσιογνωμίας του νησιού και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα μικρό αεροδρόμιο χωρίς να επέλθει αλλοίωση είτε στη φυσιογνωμία του νησιού ούτε στο φυσικό περιβάλλον.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρ.: 6323/14.3.2019

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση της προοπτικής κατασκευής αεροδρομίου στην Πάτμο»

Κύριε Υπουργέ,

Η Πάτμος είναι ένα νησί που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.

Όπως ίσως γνωρίζετε, συγκριτικό πλεονέκτημα ενός τουριστικού προορισμού είναι ο τομέας των μεταφορών και ο δείκτης πρόσβασης. Η Πάτμος έχει μόνο ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά και τα άλλα νησιά, με το ταξίδι από τον Πειραιά να διαρκεί οκτώ (8) ώρες, κάτι που λειτουργεί ανασταλτικά.

Το νησί δεν διαθέτει αεροδρόμιο και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς από την Αθήνα ή άλλες περιοχές είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στα  αεροδρόμια της Σάμου, της Λέρου και της Κω και στη συνέχεια να μεταβαίνουν με το πλοίο στην Πάτμο, με ό, τι αυτό σημαίνει σε κόστος και απώλεια χρόνου.

Είναι σαφές ότι η έλλειψη αεροδρομίου λειτουργεί ως τροχοπέδη για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Είναι δεδομένος ο σεβασμός όλων στη διατήρηση της φυσιογνωμίας του νησιού και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα μικρό αεροδρόμιο χωρίς να επέλθει αλλοίωση είτε στη φυσιογνωμία του νησιού ούτε στο φυσικό περιβάλλον.

Μάλιστα, παλαιότερα, είχε γίνει μια προμελέτη για τη δημιουργία ενός μικρού αεροδρομίου στο νησί, συνολικής έκτασης 1.200 τετραγωνικών μέτρων.

Η Πολιτεία οφείλει να δει την προοπτική αυτή σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και μια πρώτη, επιβεβλημένη κίνηση θα ήταν η σύσταση επιτροπής από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο για να διερευνήσει τη δυνατότητα κατασκευής αεροδρομίου στην Πάτμο.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να συστήσει επιτροπή με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής αεροδρομίου στην Πάτμο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου