Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού κατέθεσε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με αφορμή την καθυστέρηση πρόσληψης εποχικών υπαλλήλων στους αρχαιολογικούς χώρους.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού εμφανίζεται ανέτοιμο στο να υποστηρίξει τη αναβάθμιση της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και της διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας τους.

Ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι προσλήψεις του εποχικού προσωπικού.

Ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας απευθύνει δύο ερωτήματα προς την Υπουργό Πολιτισμού:

1ον: Αν θεωρεί ότι με το υπάρχον προσωπικό μπορούν να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι με διευρυμένο ωράριο.

2ον: Ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησης στην έκδοση της προκήρυξης και της πρόσληψης  εποχικού προσωπικού για τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και πότε θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Μάνος Κόνσολας

Αθήνα, 19 Απριλίου 2018
Αρ.Πρ.: 5242/19.4.2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κυρία Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση στην πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων για τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων»

Κυρία Υπουργέ,

Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους, αλλά και για την αύξηση της επισκεψιμότητάς τους.

Συνδέεται με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Δυστυχώς, το Υπουργείο Πολιτισμού εμφανίζεται ανέτοιμο στο να υποστηρίξει τη αναβάθμιση της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και της διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας τους.

Ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι προσλήψεις του εποχικού προσωπικού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να μην υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με διευρυμένο ωράριο αλλά και να παραμένουν κλειστοί ορισμένοι αρχαιολογικοί χώροι.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

  1. Εκτιμά ότι με το προσωπικό που υπάρχει σήμερα στους αρχαιολογικούς χώρους, μπορούν να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο;
  2. Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων; Πότε θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου