Το ζήτημα της άνισης αντιμετώπισης ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, που αναγκάζονται να υποβάλουν εκ νέου δικαιολογητικά στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αναδεικνύει με Ερώτησή του στη Βουλή ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Αναφέρει ότι το 2015, ο  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επέβαλε στα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια να επικαιροποιήσουν τις άδειές τους και πολλοί ιδιοκτήτες συμμορφώθηκαν καταθέτοντας τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επιβεβαίωναν τις αλλαγές αλλά και χρήματα, ως παράβολο.

Το παράδοξο, όπως τονίζει ο κ. Κόνσολας, είναι, ότι ο ΕΟΠΠΕΠ, σήμερα, απαιτεί από φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ασχέτως αν είχαν καταθέσει ή όχι, τα απαραίτητα έγγραφα το 2015, να μπουν στη διαδικασία να καταθέσουν εκ νέου τα εξής δικαιολογητικά.

– Οικοδομική άδεια θεωρημένη για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

– Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό μαζί με σχέδια κάτοψης του χώρου.

Ο Μάνος Κόνσολας, επισημαίνει ότι ο ΕΟΠΠΕΠ τους αναγκάζει να ξαναπληρώσουν και μεταφέρει ένα πολύ κακό μήνυμα: ότι όποιοι είναι νόμιμοι και συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις, τιμωρούνται.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018
Αρ.Πρ.: 3436/16.11.2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Άνιση αντιμετώπιση εις βάρος ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων από τον ΕΟΠΠΕΠ»

Κύριε Υπουργέ,

Το 2015, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επέβαλε στα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια να επικαιροποιήσουν τις άδειές τους.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του ΕΟΠΠΕΠ, υποχρέωσαν τα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια να κάνουν τις απαραίτητες βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις τους. Πολλοί ιδιοκτήτες κατέθεσαν τα έγραφα που βεβαίωναν τις αλλαγές και κατέβαλαν χρήματα, ως παράβολο επεξεργασίας φακέλου.

Ο ΕΟΠΠΕΠ από το 2015 έως σήμερα, δεν διενήργησε κανέναν έλεγχο ώστε να υποχρεώσει όλους εκείνους που δεν μπήκαν στη διαδικασία να επικαιροποιήσουν τις άδειες τους, να συμμορφωθούν.

Το παράδοξο είναι ότι, σήμερα, απαιτεί από φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ασχέτως αν είχαν καταθέσει ή όχι τα απαραίτητα έγγραφα το 2015, να μπουν στη διαδικασία να καταθέσουν εκ νέου τα εξής δικαιολογητικά:

– Οικοδομική άδεια θεωρημένη για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

– Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό μαζί με σχέδια κάτοψης του χώρου.

Ουσιαστικά, ο ΕΟΠΠΕΠ ζητά από αυτούς που το 2015 συμμορφώθηκαν και κατέθεσαν τα έγγραφα που απαιτούνταν, να προχωρήσουν υποχρεωτικά σε νέα κατάθεση σήμερα εγγράφων και δικαιολογητικών, με ό, τι σημαίνει αυτό σε έξοδα και ταλαιπωρία.

Με αυτό τον τρόπο, ο ΕΟΠΠΕΠ τους αναγκάζει να ξαναπληρώσουν, κυρίως, όμως, μεταφέρει ένα πολύ κακό μήνυμα: ότι όποιοι είναι νόμιμοι και συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις, τιμωρούνται.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την αξίωση του ΕΟΠΠΕΠ να απαιτεί εκ νέου κατάθεση δικαιολογητικών και να υποβάλλει σε νέα έξοδα τους ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων, παρά το γεγονός ότι είχαν καταθέσει τα σχετικά έγγραφα που τους ζητήθηκαν το 2015.
  2. Εάν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική επιβραβεύει ή τιμωρεί όσους είναι νόμιμοι και έσπευσαν να συμμορφωθούν με τις κείμενες διατάξεις από το 2015.
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου