ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Η αντιμετώπιση των δανειοληπτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου οδηγεί σε αδιέξοδο και παραβιάζει την αρχή της ισονομίας»

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, Βουλευτής Δωδ/σου – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

«Οι δανειολήπτες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου ζητούν να αποκατασταθεί η ισονομία που παραβιάζεται με την απαίτηση αποπληρωμής των δανείων τους εντός 8 ετών, ενώ οι δανειολήπτες των άλλων συστημικών τραπεζών έχουν τη δυνατότητα να τα αποπληρώσουν εντός 20 ετών», επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι πρόκειται για μία αντιμετώπιση δύο ταχυτήτων για τους δανειολήπτες, που συνιστά παραβίαση της αρχής της ισονομίας.

Αναφέρει  ότι το χρονικό διάστημα αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων μέσα σε 8 χρόνια είναι απαγορευτικό και η μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών της Τράπεζας Δωδεκανήσου είναι φύσει αδύνατον να ανταποκριθεί.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι ο δείκτης δυσκολίας αυξάνεται αφού η πανδημία και η μείωση των εσόδων από τον τουρισμό έχει πλήξει κατά κανόνα τη νησιωτική οικονομία, εντός της οποίας δραστηριοποιείται η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Με την άνιση αντιμετώπιση των δανειοληπτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος των κόκκινων δανείων, ενώ είναι προς το γενικό συμφέρον της οικονομίας, αλλά και του τραπεζικού συστήματος η βιώσιμη διαχείριση και εξυπηρέτηση τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κόνσολα προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2021
ΑΠ: 1349 19/11/2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Κανόνες ισονομίας στη ρύθμιση δανείων και για τους δανειολήπτες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου»

Κύριε Υπουργέ,

Σε ομιλίες μου στην Ολομέλεια της Βουλής, τόσο για το σχέδιο «Ηρακλής», όσο και για νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα, έχω επισημάνει τη σοβαρότητα του προβλήματος με την αντιμετώπιση των δανειοληπτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου που τέθηκε σε εκκαθάριση.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ όλες οι συστημικές τράπεζες παρέχουν χρονικό περιθώριο 20 ετών για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων με ένα πλαίσιο ρύθμισης, ο φορέας που έχει αναλάβει την εκκαθάριση της Τράπεζας Δωδεκανήσου απαιτεί την αποπληρωμή τους μέσα σε 8 χρόνια, ως ανώτατο χρονικό περιθώριο.

Με τον τρόπο αυτό, όμως, έχουμε μία αντιμετώπιση δύο ταχυτήτων για τους δανειολήπτες και παραβίαση της αρχής της ισονομίας.

Πέρα βέβαια από το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων μέσα σε 8 χρόνια είναι απαγορευτικό, η μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών της Τράπεζας Δωδεκανήσου είναι φύσει αδύνατον να ανταποκριθεί.

Με τον παραπάνω τρόπο, διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος των κόκκινων δανείων, ενώ είναι προς το γενικό συμφέρον της οικονομίας αλλά και του τραπεζικού συστήματος η βιώσιμη διαχείριση και εξυπηρέτησή τους.

Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι η πανδημία και η μείωση των εσόδων από τον τουρισμό έχει πλήξει κατά κανόνα τη νησιωτική οικονομία, εντός της οποίας δραστηριοποιείται η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Οι δανειολήπτες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου δεν ζητούν επιλεκτική αντιμετώπιση, ζητούν ισονομία.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία, προκειμένου να αποκατασταθούν οι κανόνες ισονομίας και να ισχύουν τα ίδια δεδομένα για το ανώτατο όριο αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων και για τους δανειολήπτες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τα ισχύοντα και για τους δανειολήπτες των συστημικών τραπεζών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου