Με παρέμβαση και πρότασή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση ΦΕΚ 759/Β/05-03-2019, προκειμένου να αυξηθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού από ενεργοβόρες επιχειρήσεις σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, Βουλευτής Δωδ/σου – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι  η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 759/Β/05-03-2019, καθορίζει ότι για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας, που μπορεί να εγκατασταθεί, είναι 50kW για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αυτό, όμως, λειτουργεί ως αντικίνητρο για επιχειρήσεις σε αυτά τα νησιά που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες, όπως είναι για παράδειγμα οι ξενοδοχειακές μονάδες, προκειμένου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και να καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών στο πλαίσιο της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού και της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος τους.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά την παρέμβαση του Υπουργού, επισημαίνοντας  τη σημασία που έχει πλέον η διασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας και επάρκειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022
Α.Π.: 6351/11/07/2022

 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 759/Β/05-03-2019, για να αυξηθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού από ενεργοβόρες επιχειρήσεις σε μη διασυνδεδεμένα νησιά»

Κύριε Υπουργέ,

Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία που έχει πλέον η διασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας και επάρκειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ιδιαίτερα για ενεργοβόρες επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, η ενεργειακή αυτάρκεια αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και να αρθούν τα εμπόδια που υπάρχουν.

Για παράδειγμα, με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 759/Β/05-03-2019, καθορίζεται ότι για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας, που μπορεί να εγκατασταθεί, είναι 50kW για Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αυτό, όμως, λειτουργεί ως αντικίνητρο για επιχειρήσεις σε αυτά τα νησιά που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες, όπως είναι για παράδειγμα οι ξενοδοχειακές μονάδες, προκειμένου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και να καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών στο πλαίσιο της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού και της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια υπουργική απόφαση, προβλέπεται ότι σε περιοχές με Διασυνδεδεμένο Σύστημα (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης), η επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού  μπορεί να καλύπτει το 100% της συμφωνημένης ισχύος ανάλογα το μέγεθος της παροχής, εξαιρουμένων των μονοφασικών παροχών.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Προτίθεται να τροποποιήσει την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 759/Β/05-03-2019, για να αυξηθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού από ενεργοβόρες επιχειρήσεις σε μη διασυνδεδεμένα νησιά;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου