Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευτέρης Οικονόμου, ενημέρωσε με έγγραφη απάντησή του στον Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνο Κόνσολα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου,  για τον σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας σε ό, τι αφορά στην ενίσχυση με προσωπικό των αεροδρομίων Ρόδου και Κω.

MANOΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Οικονόμου προς τον Βουλευτή Δωδεκανήσου, το αεροδρόμιο της Ρόδου ενισχύεται με 24 αστυνομικούς και το αεροδρόμιο της Κω με 14 αστυνομικούς.

Ο Μάνος Κόνσολας είχε καταθέσει σχετική Ερώτηση στη Βουλή επισημαίνοντας ότι τα αεροδρόμια της Ρόδου και της Κω, χρειάζονται άμεσα ενίσχυση με αποσπάσεις αστυνομικών, αφού υπάρχουν, πλέον, αυξημένες ανάγκες στο θέμα των ελέγχων των πιστοποιητικών όσων εισέρχονται στη χώρα.

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 31-05-2021 με αριθμό 6969 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μ. ΚΟΝΣΟΛΑ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.

Στην κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυσή τους κατά τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζεται δε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/ 2003 και 15 του π.δ/τος 211/ 2005, παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τους Διευθυντές των υφιστάμενων Διευθύνσεων, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

Προσέτι, στο πλαίσιο της κάλυψης εποχιακών αναγκών Υπηρεσιών Αστυνόμευσης των Αεροδρομίων της Χώρας και των αστυνομικών Υπηρεσιών σε περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ρόδου ενισχύεται:

-κατά το χρονικό διάστημα από 15-05 έως 30-09 τ.ε., με επτά (7) αστυνομικούς υπαλλήλους,

-από 25-05 τ.ε., με δέκα πέντε (15) αστυνομικούς υπαλλήλους, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών,

και -κατά το χρονικό διάστημα από 20-05 έως και 26-08 τ.ε., με δύο (2) Δόκιμους Αστυφύλακες,

ενώ, αντίστοιχα, το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κω ενισχύεται:

– κατά το χρονικό διάστημα από 15-05 έως 30-09 τ.ε., με δύο (2) αστυνομικούς υπαλλήλους,

– από 25-05 τ.ε., με έντεκα (11) αστυνομικούς υπαλλήλους, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών,

και -κατά το χρονικό διάστημα από 20-05 έως και 26-08 τ.ε., με έναν (1) Δόκιμο Αστυφύλακα.

Περαιτέρω, δυνάμει του άρθρου 100 του π.δ/τος 7/ 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 14) και της υπ’ αριθ. 7001/2/1478-μβ’ από 20-04-2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ – 1540) Απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, ορίστηκαν τα Τμήματα Διαβατηριακού Ελέγχου, η αρμοδιότητά τους για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και τα καθήκοντά τους, μεταξύ των οποίων και ο διαβατηριακός έλεγχος.

Ειδικότερα, οι λιμένες και οι αερολιμένες Ρόδου και Κω έχουν χαρακτηριστεί ως σημεία εισόδου – εξόδου από τη χώρα, ενώ ο αερολιμένας Καρπάθου χαρακτηρίζεται ετησίως ως προσωρινό σημείο εισόδου – εξόδου για την θερινή περίοδο και προς τούτο, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36848 από 11-06-2021 (Φ.Ε.Κ. Β’ – 2505) Κ.Υ.Α., αποφασίστηκαν οι προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου πέμπτου αυτής, ισχύει προσωρινός περιορισμός εν όλω των θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία.

Ως εκ τούτου, κατά το παρελθόν έτος, η κίνηση στον αερολιμένα Καρπάθου ήταν μηδενική, ενώ στους λιμένες Κω και Ρόδου αρκετά περιορισμένη.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ