Μια νέα και ολοκληρωμένη πρόταση για την αναβάθμιση της Σχολής Δυτών της Καλύμνου, κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ
Βουλευτής Δωδεκανήσου ΝΔ-Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το βασικό πλαίσιο αναβάθμισης, σύμφωνα με τον κ. Κόνσολα, περιλαμβάνει:

 • Τη μετεξέλιξη της σε Εθνική Σχολή Δυτών.
 • Την ισχύ των πτυχίων που χορηγεί η Σχολή και την θεσμική κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων όσων αποφοιτούν από αυτήν.
 • Τη διεθνή συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Δυτών στη Μασσαλία, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία στο κόσμο από το οποίο μπορεί να αποκτηθεί η αναγκαία τεχνογνωσία.
 • Την αναβάθμιση του επιπέδου και του προγράμματος σπουδών με φοίτηση 4,5 μηνών και την εισαγωγή νέων ειδικοτήτων που συνδέονται με τον καταδυτικό τουρισμό, τα καταδυτικά και ενάλια αρχαιολογικά πάρκα και νέα πεδία εργασιακής απασχόλησης όπως οι πλατφόρμες πετρελαίου και οι εγκαταστάσεις κυματικής ενέργειας.
 • Την ενίσχυση του εξοπλισμού και την βελτίωση των εγκαταστάσεών της.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης-πρότασης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Α.Π.: 8202/22-7-2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση της Σχολής Δυτών Καλύμνου με τη μετατροπή της σε Εθνική Σχολής διεθνούς εμβέλειας»

Κύριε Υπουργέ,

Η Σχολή Δυτών της Καλύμνου επαναλειτούργησε το 2015, μετά από μία ιστορική διαδρομή πενήντα χρόνων λειτουργίας (1956-2006).

Αποτελεί μια εκπαιδευτική δομή άρρηκτα συνδεδεμένη με το νησί της Καλύμνου και την ιστορία του.

Το ενδιαφέρον για φοίτηση στη Σχολή είναι πολύ μεγάλο και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο αν υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο σχέδιο αναβάθμισής της.

Η αναβάθμιση αυτή πρέπει να έχει ως στόχο:

 • Τη μετεξέλιξη της σε Εθνική Σχολή Δυτών
 • Την ισχύ των πτυχίων που χορηγεί η Σχολή και την θεσμική κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων όσων αποφοιτούν από αυτήν.
 • Τη διεθνή συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Δυτών στη Μασσαλία, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία στο κόσμο από το οποίο μπορεί να αποκτηθεί η αναγκαία τεχνογνωσία.
 • Την αναβάθμιση του επιπέδου και του προγράμματος σπουδών με φοίτηση 4,5 μηνών και την εισαγωγή νέων ειδικοτήτων που συνδέονται με τον καταδυτικό τουρισμό, τα καταδυτικά και ενάλια αρχαιολογικά πάρκα και νέα πεδία εργασιακής απασχόλησης όπως οι πλατφόρμες πετρελαίου και οι εγκαταστάσεις κυματικής ενέργειας.
 • Την ενίσχυση του εξοπλισμού και την βελτίωση των εγκαταστάσεων της.

Η μετεξέλιξη της Σχολής σε Εθνική Σχολή Δυτών και η αναβάθμιση της , θα αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την Κάλυμνο.

Παράλληλα με την λειτουργία και ενίσχυση της ΑΕΝ, θα καταστήσουν το νησί, σημείο αναφοράς για τη ναυτική εκπαίδευση.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 1. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με τις ανωτέρω προτάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της Σχολής Δυτών Καλύμνου.
 2. Με δεδομένο ότι παλαιότερα είχε συσταθεί μια Επιτροπή στο Υπουργείο που κατέληξε σε προτάσεις, προτίθεται το Υπουργείο να επικαιροποιήσει ή και να βελτιώσει αυτές τις προτάσεις με βάση τις κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ερώτηση;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου