Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κατέθεσε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναδεικνύοντας την άνιση αντιμετώπιση και τον αποκλεισμό των ΜΜΕ του Νοτίου Αιγαίου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, από τη χρηματοδότηση για  τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν προκύπτει ότι, ενώ το ποσοστό των αιτήσεων από το Νότιο Αιγαίο κυμαινόταν στο 22% του συνόλου των αιτήσεων (κάτι απόλυτα λογικό αφού το Νότιο Αιγαίο αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό και η οικονομία της περιφέρειας στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό), εν τούτοις, οι πόροι που αναλογούσαν στο Νότιο Αιγαίο περιορίζονταν στο 8% του προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος κατά 20%, η κατανομή των πόρων έγινε οριζόντια σε όλες τις περιφέρειες. Με αυτό τον τρόπο, δεν αντιμετωπίζεται, όμως, η στρέβλωση που υφίσταται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία ανήκει στο στόχο 2, με βάση στοιχεία του 2008 που πλέον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το παραπάνω, είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν εκτός προγράμματος πάνω από 400 επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ σε όλη την Ελλάδα η αναλογία των εγκρίσεων σε σχέση με τις απορρίψεις ήταν 1 προς 2, στο Νότιο Αιγαίο ήταν 1 προς 5.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θέτει ζήτημα άνισης αντιμετώπισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς σε προηγούμενο πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπήρξε αύξηση του προϋπολογισμού, η οποία διατέθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου για να ενταχθούν σε αυτό πολλές επιχειρήσεις τις Περιφέρειας Αττικής, που, όπως και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στο στόχο 2.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ.Πρ.: 8657/12.9.2017 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Άνιση αντιμετώπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού»

Ο τουρισμός στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αποτελεί την κορυφαία οικονομική δραστηριότητα.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και να αναβαθμίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι επιτακτική ανάγκη η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και κυρίως των ευρωπαϊκών πόρων.

Δυστυχώς, η στρέβλωση που επιμένει να κατατάσσει το Νότιο Αιγαίο στις πλούσιες περιφέρειες, οδηγεί στη συρρίκνωση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου.

Αυτό επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση του προσωρινού καταλόγου των δυνητικών δικαιούχων και τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Από τον κατάλογο προκύπτει ότι, ενώ το ποσοστό των αιτήσεων από το Νότιο Αιγαίο κυμαινόταν στο 22% του συνόλου των αιτήσεων (κάτι απόλυτα λογικό αφού το Νότιο Αιγαίο αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό και η οικονομία της περιφέρειας στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό), εν τούτοις, οι πόροι που αναλογούσαν στο Νότιο Αιγαίο περιορίζονταν στο 8% του προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απορριφθούν οι περισσότερες αιτήσεις χρηματοδοτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, στο Νότιο Αιγαίο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ σε όλη την Ελλάδα η αναλογία των εγκρίσεων σε σχέση με τις απορρίψεις ήταν 1 προς 2, στο Νότιο Αιγαίο ήταν 1 προς 5.

Με αυτή την αναλογία, όμως, έμειναν εκτός προγράμματος πάνω από 400 επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος κατά 20%, η κατανομή των πόρων έγινε οριζόντια σε όλες τις περιφέρειες. Με αυτό τον τρόπο, δεν αντιμετωπίζεται η στρέβλωση που υφίσταται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που ανήκει στο στόχο 2, με βάση στοιχεία του 2008 που πλέον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Θα έπρεπε να υπάρξει αύξηση των πόρων του προγράμματος για το Νότιο Αιγαίο, κάτι που επιβάλλεται, όχι μόνο από τις συνθήκες, αλλά και αντικειμενικά κριτήρια.

Υπενθυμίζω ότι σε προηγούμενο πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπήρξε αύξηση του προϋπολογισμού, η οποία διατέθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου για να ενταχθούν σε αυτό πολλές επιχειρήσεις τις Περιφέρειας Αττικής, που, όπως και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στο στόχο 2.

Στην περίπτωση, όμως, του συγκεκριμένου προγράμματος η αύξηση κατανεμήθηκε οριζόντια, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπιστεί η στρέβλωση εις βάρος των ΜΜΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που είχαν καταθέσει αιτήσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Νότιο Αιγαίου που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» και τι προτίθεται να πράξει.
  2. Για ποιο λόγο μετά την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 20%, δεν κατανεμήθηκαν περισσότεροι πόροι για το Νότιο Αιγαίο αλλά επιλέχθηκε η οριζόντια κατανομή σε όλες τις περιφέρειες;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου