Την άνιση αντιμετώπιση δύο κατηγοριών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι, σύμφωνα με το νέο ειδικό μισθολόγιο που ψηφίστηκε στις 17-05-2017 με αριθμό Φ.Ε.Κ. 74 (Ν.4472/2017) οι Πυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής, με τη συμπλήρωση του 29ου έτους υπηρεσίας τους και για τα υπόλοιπα 11 έτη υπηρεσίας, δεν έχουν καμία βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη με το υπάρχων καθεστώς.

Το ίδιο ισχύει και για τους Πυροσβέστες που έχουν φοιτήσει σε παραγωγική Σχολή (Πυρονόμοι), μετά τη συμπλήρωση του 32ου έτους υπηρεσίας τους και για τα υπόλοιπα 8 έτη υπηρεσίας (συνταξιοδότηση όλων στα 40 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας).

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση συνιστά άνιση αντιμετώπιση εις βάρος των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν έχουν κίνητρα και καμία βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση του 29ου έτους υπηρεσίας τους ή του 32ου έτους αντίστοιχα.

Όλα τα παραπάνω, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα δικαιώματα που απολαμβάνουν συνάδελφοί τους που υπηρετούν στο Στρατό, την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, όπου με τα χρόνια υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα βαθμολογικής εξέλιξης, πράγμα το οποίο (ελλείψει Βαθμολογίου), δεν ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Βουλευτή.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρ.: 5793/19.2.2019

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
Κυρία Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Άνιση αντιμετώπιση εις βάρος υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος»

Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με το νέο ειδικό μισθολόγιο που ψηφίστηκε στις 17-05-2017 με αριθμό Φ.Ε.Κ. 74 (Ν.4472/2017) οι Πυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής, με τη συμπλήρωση του 29ου έτους υπηρεσίας τους και για τα υπόλοιπα 11 έτη υπηρεσίας, δεν έχουν καμία βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη με το υπάρχων καθεστώς.

Το ίδιο ισχύει και για τους Πυροσβέστες που έχουν φοιτήσει σε παραγωγική Σχολή (Πυρονόμοι), μετά τη συμπλήρωση του 32ου έτους υπηρεσίας τους και για τα υπόλοιπα 8 έτη υπηρεσίας (συνταξιοδότηση όλων στα 40 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας).   

Η συγκεκριμένη ρύθμιση συνιστά άνιση αντιμετώπιση εις βάρος των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν έχουν κίνητρα και καμία βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση του 29ου έτους υπηρεσίας τους ή του 32ου έτους αντίστοιχα.

Όλα τα παραπάνω, βρίσκονται σε αντίθεση με τα ισχύοντα στα άλλα Σώματα Ασφαλείας.

Ουσιαστικά, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, συνιστούν μια ειδική κατηγορία, σε πλήρη αντίθεση με τα δικαιώματα που απολαμβάνουν συνάδελφοί τους που υπηρετούν στο Στρατό, την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, όπου με τα χρόνια υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα βαθμολογικής εξέλιξης, πράγμα το οποίο (ελλείψει Βαθμολογίου), δεν ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται ο Κύριος και η Κυρία Υπουργοί

  1. Θεωρούν ότι είναι ισότιμη η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος σε σχέση με τους συναδέλφους τους στα άλλα Σώματα Ασφαλείας;
  2. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε θεσμική παρέμβαση για ένα νέο και δίκαιο βαθμολόγιο στο Πυροσβεστικό Σώμα, αποκαθιστώντας αυτή την άνιση αντιμετώπιση;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου