Τον κίνδυνο να μην μπορούν να καλυφθούν τα κενά της Ειδικής Αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρεί τα τμήματα ένταξης στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια άδικη και άνιση αντιμετώπιση, τόσο απέναντι στους εκπαιδευτικούς, αλλά, κυρίως, απέναντι στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, αφού με βάση αυτή τη λογική, το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όχι στη δευτεροβάθμια.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι ακόμα και αν δεχτούμε τους ισχυρισμούς του Υπουργείου ότι θα πραγματοποιηθούν διορισμοί εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, τίθεται το ερώτημα πως μπορούν να γίνουν διορισμοί αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, από τη στιγμή που δεν θα υπολογιστούν τα οργανικά κενά για τα Τμήματα Ένταξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να συμπεριλάβει τα Τμήματα Ένταξης στον προσδιορισμό των κενών οργανικών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να γίνουν οι διορισμοί που πρέπει στην Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Αρ. πρ.: 6662/26/3/2019

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εξαιρεί τα Τμήματα Ένταξης»

Κύριε Υπουργέ,

Η κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για την Πολιτεία, η οποία οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της.

Η εγκύκλιος, όμως, του Υπουργείου Παιδείας για τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρεί τα τμήματα ένταξης στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια άδικη και άνιση αντιμετώπιση, τόσο απέναντι στους εκπαιδευτικούς, αλλά, κυρίως, απέναντι στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους.

Με αυτή τη λογική, το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όχι στη δευτεροβάθμια.

Ακόμα και αν δεχτούμε τους ισχυρισμούς του Υπουργείου ότι θα πραγματοποιηθούν διορισμοί εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, πως μπορούν να γίνουν διορισμοί αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις;

Το παραπάνω είναι πιθανόν να συμβεί, γιατί, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, δεν θα υπολογιστούν τα οργανικά κενά για τα Τμήματα Ένταξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να συμπεριλάβει τα Τμήματα Ένταξης στον προσδιορισμό των κενών οργανικών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να γίνουν οι διορισμοί που πρέπει στην Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου